Auteur: Marion van den Brakel, Kai Gidding

Hoe is de financiële welvaart verdeeld?

Over deze publicatie

Volgens een maatstaf voor financiële welvaart gebaseerd op zowel de inkomens- als vermogenspositie van een huishouden, is de welvaart gelijker verdeeld dan het vermogen maar ongelijker dan het inkomen. Ondernemershuishoudens zijn het meest welvarend, gevolgd door werknemers- en pensioenhuishoudens. Huishoudens die voornamelijk rond moeten komen van een uitkering zijn financieel het minst goed af.Regionaal bekeken zijn studentensteden als Groningen, Wageningen en Enschede de minst welvarende gemeenten, terwijl Rozendaal de meest welvarende is. De welvaartsarmoede in Nederland is kleiner dan de inkomensarmoede: waar het aandeel huishoudens met een laag inkomen 7,9 procent was in 2018, was het aandeel met zowel een laag inkomen als een klein vermogen 6,2 procent. Dat is een verschil van 120 duizend huishoudens.