Wie zit waar in de vermogensverdeling?

beurs geld
Voor sociaaleconomisch onderzoek worden particuliere huishoudens regelmatig geordend op basis van de hoogte van hun vermogen en vervolgens verdeeld in 10 even grote groepen.

Onderstaande grafieken bieden inzicht in overige kenmerken van de particuliere huishoudens in de 10 afzonderlijke vermogensgroepen. De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Samenstelling per 10%-vermogensgroep, 1 januari 2020*
categories1Eenpersoonshuishouden (%)Eenoudergezin (%)Paar, zonder kind (%)Paar, met kind(eren) (%)Meerpersoonshuishouden, overig (%)
1e
(laag)
331,489,3156,3179,732,5
2e 493,198,195,491,710,9
3e 484,680,9132,782,38,8
4e 412,560,5185120,510,8
5e 28347,2224,2222,312,6
6e 218,148,1216,1293,913
7e 204,744,7252,6274,712,6
8e 204,735,8301,3235,112,4
9e 192,629,9331,1221,314,2
10e159,727332,7247,622,3
* Voorlopige cijfers

Belangrijkste inkomensbron per 10%-vermogensgroep, 1 januari 2020*
categories1Inkomen als werknemer (%)Inkomen als zelfstandige (totaal) (%)Uitkering arbeidsongeschiktheid (%)Uitkering pensioen (%)Uitkering bijstand (%)Overig (%)
1e
(laag)
561,563,932,637,245,248,8
2e 379,126,662,6106,4149,165,6
3e 3392652,3231,99248
4e 40544,129,3275,58,826,5
5e 507,954,921190,61,613,3
6e 553,465,119,1141,21,29,1
7e 483,570,418,4207,80,78,4
8e 392,37316,13000,37,6
9e 333,79013,3345,20,17,1
10e244,2197,48,9333,505,2
* Voorlopige cijfers

Woonsituatie per 10%-vermogensgroep, 1 januari 2020*
categories1Eigen woning (%)Huurwoning geen huurtoeslag (%)Huurwoning met huurtoeslag (%)
1e
(laag)
180,8386,7221,8
2e 28,1344,1417
3e 32,7327,7428,8
4e 146,7374,5268,1
5e 430,3276,382,6
6e 651,6132,15,5
7e 726,9611,4
8e 755,633,10,5
9e 76523,90,3
10e758,630,30,3
* Voorlopige cijfers

Leeftijd hoofdkostwinner per 10%-vermogensgroep, 1 januari 2020*
categories1tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 65 jaar (%)65 jaar of ouder (%)
1e
(laag)
120,9406,7220,241,4
2e 102,8312263,9110,6
3e 51247,9252,8237,6
4e 40,4255,8211,9281,1
5e 17,2329248,1194,9
6e 6,2325,2314,9143
7e 3,3222,3354,7209
8e 2,1137,7348,7300,8
9e 1,394,1347,3346,4
10e1,275,1379,4333,5
* Voorlopige cijfers