Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:verkiezingen
48 resultaten voor keyword:verkiezingen

Pagina 1 van 2

Journalisten en statistici werken samen aan checklist internetpeilingen

Voor een verkiezing volgen de verschillende politieke peilingen elkaar in hoog tempo op. Internet maakt het mogelijk eenvoudig, snel en goedkoop bij heel veel mensen informatie te verzamelen. De...

Artikelen

Limburg blijft in sociaal kapitaal achter bij rest van Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Limburg staat bekend als een sociaal-economisch achterstandsgebied met een hoge werkloosheid en veel laagopgeleiden. Daarnaast kampt Limburg met bevolkingskrimp en...

Artikelen

Bijna kwart niet-Nederlandse kiesgerechtigden is Pools

Ongeveer 13,5 miljoen inwoners van Nederland mogen stemmen tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement

Artikelen

Gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Cijfers

Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen

Beknopt steekproefadvies bij controletellingen voor lokale verkiezingen

Cijfers

Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023

Kiesgerechtigde bevolking voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023, per provincie en per gemeente.

Cijfers

Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet...

Publicaties

Inwonertal per provincie, 1 september 2022

Deze publicatie bevat het wettelijk vastgestelde inwoneraantal per provincie op 1 september 2022.

Cijfers

Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen

Verantwoording van een steekproeftrekking voor controletellingen bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Cijfers

Kiesgerechtigden

Hoeveel kiesgerechtigden tellen de Nederlandse provincies en wat is hun leeftijdsopbouw en migratie-achtergrond?

Cijfers

Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen

Beknopt steekproefadvies bij mogelijke controletellingen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Cijfers

Mogelijke methoden bij controles verkiezingsuitslagen

Een methodologisch advies over de mogelijkheden om statistische methoden in te zetten bij de controles van verkiezingsuitslagen op het niveau van stembureaus.

Cijfers

Niet-westerse allochtonen in het mbo verkiezen theorie boven praktijk

Niet-westerse deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verkiezen vaker dan autochtonen de beroepsopleidende leerweg  (bol) boven de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Artikelen

Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019

Deze tabel bevat informatie over het aantal kiesgerechtigden op Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, nationaliteit en verblijfsduur.

Cijfers

Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen

Verantwoording van een steekproeftrekking voor controletellingen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Cijfers

Inkomensverschil speelt rol bij opkomst landelijke en lokale verkiezingen

Een hoger percentage stemmers met een laag inkomen in een Nederlandse buurt gaat samen met een groter verschil in opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad.

Artikelen

Het profiel van het electoraat in 2012

Hoe verschilt het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 naar leeftijd, opleiding en achtergrond

Artikelen

Factsheet Overijssel

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Democratisch gehalte van verkiezingen vastgesteld

conferentie over het waarnemen en beoordelen van verkiezingen. Het is de eerste keer wereldwijd dat de academische en (internationale) politieke wereld bij elkaar gebracht worden. De deelnemers...

Artikelen

Factsheet Zeeland

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Voorkeur huren boven kopen varieert sterk onder huizenbezitters

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. In dit artikel wordt op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2009 gekeken naar de mate waarin huizenbezitters met verhuisplannen een huurwoning verkiezen boven...

Artikelen

Bijna 13,3 miljoen kiesgerechtigden bij Provinciale Statenverkiezingen

Bij de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden mogen bijna 13,3 miljoen mensen stemmen.

Artikelen

Liever stemcomputer dan rood potlood

De kiezers in Nederland hebben vertrouwen in de stemcomputer. Ze vinden dit de meest betrouwbare methode om te stemmen.

Artikelen

Factsheet Noord-Holland

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder

Het electoraat vergrijst. Een kwart van de stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is 65-plus.

Artikelen