Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012

Omslag Nationaal Kiezersonderzoek 2006–2012

Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006–2012 presenteert kwantitatieve informatie over de achtergronden van het stemgedrag van het electoraat. Beschreven worden de opvattingen van de stemgerechtigden over een groot aantal politieke kwesties die richtinggevend zijn voor zowel de opkomst als de partijkeuze bij Tweede Kamerverkiezingen in 2006, 2010 en 2012. Daarbij is gekeken naar de verschillende groepen binnen het electoraat, zoals mannen en vrouwen, laagopgeleiden en hoogopgeleiden, jongeren en ouderen en de achterbannen van de diverse partijen. Speciale aandacht is er voor de niet-stemmers. De resultaten zijn vooral afkomstig van de drie Nationaal Kiezersonderzoeken die het CBS samen met de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) rond de Tweede Kamerverkiezingen in 2006–2012 heeft uitgevoerd. In dit boek wordt tevens uitvoerig ingegaan op de opzet en kwaliteit van deze kiezersonderzoeken.