Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:veiligheidszorg
15 resultaten voor keyword:veiligheidszorg

Drie kwart cybercrimedelicten niet gemeld

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder.

Artikelen

Uitgaven aan veiligheidszorg groeien sneller dan bbp

In de periode 2002-2008 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg gemiddeld met ruim 6 procent per jaar gegroeid. Dat was bijna anderhalf keer zo snel als de gemiddelde groei van het bruto binnenlands...

Artikelen

Asielzoekers in het onderwijs

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs

Cijfers

133 duizend veiligheidswerkers in 2016

Van alle werkzame personen in Nederland was in 2016 1,6 procent (133 duizend personen) werkzaam als veiligheidswerker

Artikelen

Personeelsbestand brandweer gelijk gebleven

Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,7 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Artikelen

Personeelsbestand brandweer gelijk gebleven

Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,7 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Artikelen
Publicaties

Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten, 2014

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Cijfers

Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2008

Dit working paper geeft een overzicht van de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen 2008. Daarnaast toont het de methodologische ontwikkelingen bij deze statistiek in 2008. De working...

Artikelen

Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2006

Veiligheidszorg betreft het aanbod en gebruik van goederen en diensten die enerzijds tot doel hebben criminaliteit en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, alsook om...

Artikelen

Working paper veiligheidszorgrekeningen 2007

Dit working paper geeft een overzicht van de methodologische ontwikkelingen in 2007 en de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen. Aan de orde komen de aansluiting op beleidsvragen en het...

Artikelen

Uitgaven aan veiligheidszorg de laatste 2 jaar nauwelijks toegenomen

In 2011 is bijna 13 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande jaren.

Artikelen

Uitgaven aan veiligheidszorg flink gestegen

In 2009 is bijna 12,5 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is 4 procent meer dan in 2008.

Artikelen

Lichte daling uitgaven veiligheidszorg in 2014

In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig...

Artikelen

Uitgaven veiligheidszorg vrijwel gelijk sinds 2009

Sinds 2009 wordt jaarlijks bijna 13 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit, na 7 jaar snelle groei

Artikelen