Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2006

Veiligheidszorg betreft het aanbod en gebruik van goederen en diensten die enerzijds tot doel hebben criminaliteit en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, alsook om onveiligheidsgevoelens weg te nemen. De Veiligheidszorgrekeningen moeten een geïntegreerde statistische beschrijving gaan leveren van de actoren, activiteiten en geldstromen op het terrein van de veiligheidszorg. In deze working paper wordt hiervoor een conceptueel en operationeel kader geschetst.

Downloads