Personeelsbestand brandweer gelijk gebleven

water overlast na hevig regenbuien.
© Hollandse Hoogte
Dit is een gecorrigeerd atikel door een nieuwe opgave van aantallen vrijwillige brandweerlieden. Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,8 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee lijkt de daling van het aantal personeelsleden bij de brandweer van de afgelopen jaren afgevlakt. In zeven jaar tijd is het aantal medewerkers met 11 procent afgenomen. Dit meldt het CBS.

Van de mensen die begin dit jaar bij de brandweer werkten, behoorde 86 procent (24 duizend) tot het operationele en 14 procent (3,8 duizend) tot het ondersteunende personeel. Het operationele personeel van de brandweer bestond uit zo’n 19 duizend vrijwilligers en 5,1 duizend beroepskrachten. Dat waren er ongeveer evenveel als het jaar ervoor.

Aantal operationele brandweerlieden naar type aanstelling
 BeroepskrachtenVrijwilligers
20105,5121,63
20115,4221,19
20125,2520,97
20135,2220,81
20145,0220,04
20154,8919,24
20165,1518,8
2017*5,1418,73

Grootte vrijwillige brandweer verschilt sterk per regio

In vergelijking met een jaar eerder was het aantal vrijwilligers op 1 januari 2017 bij veertien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s gestegen. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht groeide het vrijwilligersbestand met zeven tot acht procent het sterkst. In tien regio’s was sprake van een daling.

In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer twee derde deel van de operationele brandweer uit beroepskrachten. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger; in Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland zelfs meer dan 90 procent.

Brandweervrijwilligers in veiligheidsregio: % verandering 2017 t.o.v. 2016
 Percentage verandering 2017 t.o.v. 2016 (%)
Groningen 0,4
Fryslan 1,4
Drenthe 2,7
IJsselland 5,2
Twente 2,4
Noord- en Oost-Gelderland -3,4
Gelderland-Midden 1,6
Gelderland-Zuid 2,5
Utrecht 7,3
Noord-Holland-Noord 0,4
Zaanstreek-Waterland -15,2
Kennemerland -6,4
Amsterdam-Amstelland 7,7
Gooi en Vechtstreek -1
Haaglanden 5,2
Hollands-Midden -6,5
Rotterdam-Rijnmond 8,1
Zuid-Holland-Zuid 0,8
Zeeland -1,4
Midden- en West-Brabant -3,2
Brabant-Noord -5,5
Brabant-Zuidoost -1,4
Limburg-Noord 5,1
Limburg-Zuid -3,1
Flevoland 0

Aandeel vrouwen onveranderd

Op 1 januari 2017 was ongeveer 5 procent van de brandweerlieden vrouw, verdeeld tussen ongeveer 250 beroepsvrouwen en duizend vrijwilligers. Al sinds 2004 schommelt het aandeel brandweervrouwen tussen 5 en 6 procent. Dit geldt voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2 procent in Rotterdam-Rijnmond en 8 procent in Groningen en Drenthe.