Uitgaven aan veiligheidszorg groeien sneller dan bbp

In de periode 2002-2008 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg gemiddeld met ruim 6 procent per jaar gegroeid. Dat was bijna anderhalf keer zo snel als de gemiddelde groei van het bruto binnenlands product (bbp).

Bijna 11 miljard euro uitgegeven in 2008 aan veiligheidszorg

In 2002 werd nog 7,5 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg, in 2008 was dat opgelopen tot 10,8 miljard euro. Preventie maakt met 44 procent het grootste deel uit van de activiteiten in de veiligheidszorg, gevolgd door opsporing (26 procent) en tenuitvoerlegging (19 procent).

Uitgaven veiligheidszorg per activiteit ( lopende prijzen)

Uitgaven veiligheidszorg per activiteit ( lopende prijzen)

Sterkste groei uitgaven bij berechting, straffen en slachtofferhulp

De uitgaven aan rechtskundige dienstverlening, ondersteuning van slachtoffers, berechting en tenuitvoerlegging groeiden het sterkst, met gemiddeld meer dan 8 procent per jaar. Samen waren deze activiteiten in 2008 goed voor een kwart van de uitgaven. De uitgaven aan opsporing, vervolging en ondersteuning van verdachten en daders groeiden elk met minder dan 5 procent per jaar en bleven daarmee achter bij de gemiddelde groei.

Politie grootste aanbieder van veiligheidszorg

In 2008 ging 40 procent van de uitgaven aan veiligheidszorg via de politie. De Dienst Justitiële Inrichtingen en de beveiligings- en opsporingsbedrijven waren elk goed voor 17 procent. De uitgaven door het Openbaar Ministerie en de rechtspraak bedroegen samen 8 procent van het totaal.

Veiligheidszorg naar aanbieder, 2008*

Veiligheidszorg naar aanbieder, 2008*

Financiering door lokale overheden groeit het hardst

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de grootste financieringsbron van de veiligheidszorg. In 2008 betaalde het 40 procent van de uitgaven. Het Ministerie van Justitie gaf 31 procent uit en de overige ministeries 10 procent. Bedrijven en huishoudens financierden 14 procent van de veiligheidszorg. Hoewel lokale overheden slechts verantwoordelijk waren voor 5 procent van de financiering, groeiden hun uitgaven tussen 2002 en 2008 met gemiddeld 12 procent per jaar wel het hardst van alle financiers.

Veiligheidszorg naar financieringsbron, 2008*

Veiligheidszorg naar financieringsbron, 2008*

Raymond Kleingeld en Jurriën de Jong

Bron:

StatLine, Veiligheidszorg; aanbieders en activiteiten, per financieringsbron

StatLine, Veiligheidszorg; aanbieders, per activiteit

StatLine, Veiligheidszorg; kerncijfers

Korte onderzoeksbeschrijving uitgaven Veiligheidszorg

Aanvullende onderzoeksbeschrijving uitgaven veiligheidszorg