Meer mensen in detentie in 2021

Bewaakster brengt gedetineerde naar cel
© Hollandse Hoogte
In 2021 zaten meer mensen in detentie dan een jaar eerder. Over een langere periode gemeten neemt het aantal gedetineerden juist af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
In 2021 zaten 29 370 mensen in detentie. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2020, toen 27 300 mensen in detentie zaten. De coronamaatregelen van 2020 zijn van invloed geweest op het aantal gedetineerden dat jaar.

De afgelopen vijftien jaar is het aantal gedetineerden gedaald. In 2007 zaten bijna 48 duizend mensen in detentie. Dit is in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit en de daling van het aantal mensen dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit.
Gedetineerden
PeriodenGedetineerden ( x 1 000) ( x 1 000)
200747,62
200845,19
200944,05
201043,76
201143,94
201242,50
201342,70
201443,24
201539,79
201635,25
201733,54
201833,20
201933,96
202027,30
202129,37

Minder jongeren in detentie

De laatste zes jaar zaten minder jongeren (18- tot 25-jarigen) in detentie dan in de jaren ervoor. Het aandeel 45- tot 65-jarigen in detentie is toegenomen. Rond de 60 procent van de gedetineerden was tussen de 25 en 45 jaar oud.
Gedetineerden, leeftijd
Perioden18 tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 65 jaar (%)65 jaar of ouder (%)
2019-202117,359,621,51,5
2016-201818,059,321,41,3
2013-201520,757,920,41,1
2010-201223,957,318,00,8
2007-200923,059,417,00,6

Vaker langere gevangenisstraffen

De laatste jaren is het aandeel gedetineerden met een strafduur van een jaar of langer gestegen. In de afgelopen drie jaar had 66 procent van de gedetineerden een straf van een jaar of langer. In 2007-2009 was dat nog 55 procent. Vooral in 2020 kwamen minder mensen als gevolg van de coronamaatregelen in de gevangenis voor lichtere delicten.

Strafduur gedetineerden 1) 2)
PeriodenMinder dan 1 maand (%)1 tot 6 maanden (%)6 maanden tot 1 jaar (%)1 tot 3 jaar (%)3 jaar of langer (%)
2007-20091221132628
2010-20121418142728
2013-20151518122431
2016-20181119122832
2019-2021816113234
1)gemiddelde van de standcijfers op 30 september 2) met opgelegde vrijheidsstraf of vervangende hechtenis

Gedetineerden in oudere leeftijdsgroepen hebben over het algemeen een langere gevangenisstraf dan jongere gedetineerden. Zo had de helft van de gedetineerden van 65 jaar of ouder de afgelopen vijftien jaar een gevangenisstraf van drie jaar of langer. In de jongste leeftijdsgroep (18 tot 25 jaar) had 21 procent deze straf. Andersom hebben gedetineerden in de jongere leeftijdsgroepen vaker een korte strafduur dan oudere gedetineerden.

Strafduur, leeftijd, 2007-2021 1) 2)
LeeftijdscategorieMinder dan 1 maand (%)1 tot 6 maanden (%)6 maanden tot 1 jaar (%)1 tot 3 jaar (%)3 jaar of langer (%)
65 jaar of ouder6,58,813,823,847,1
45 tot 65 jaar11,314,111,128,435,1
25 tot 45 jaar12,018,811,627,030,5
18 tot 25 jaar13,824,015,425,920,9
1) gemiddelde van de standcijfers op 30 september 2) met opgelegde vrijheidsstraf of vervangende hechtenis.

De helft van de gedetineerden had op 30 september 2021 een opgelegde vrijheidsstraf of vervangende hechtenis/dwangmaatregel40 procent van de gedetineerden zat in voorlopige hechtenis en 6 procent verbleef in een inrichting voor stelselmatige daders. Deze verhoudingen zijn nagenoeg constant gebleven de afgelopen vijftien jaar.