Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:toegevoegde waarde
21 resultaten voor keyword:toegevoegde waarde

Klimaatimpact op de economie

KNMI-weergegevens. CBS-gegevens: BBP en toegevoegde waarde per bedrijfstak (1e kwartaal 1995 t/m 1e kwartaal 2020).

Cijfers

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020

In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2020, verbijzonderd...

Cijfers

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties

Toegevoegde waarde openbaar vervoer nog niet op het niveau van 2019

In het derde kwartaal van 2021 lag het volume van de toegevoegde waarde van het spoorvervoer nog ruim 50 procent onder het niveau van het derde kwartaal van 2019. Ook andere branches binnen het...

Artikelen

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019

In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2019, verbijzonderd...

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Cijfers

Nederlandse economie groeit met 4,5 procent in 2022

De Nederlandse economie groeide in 2022 met 4,5 procent; in 2021 was dat 4,9 procent. De economie groeide deze eeuw nog niet eerder twee jaar achter elkaar zo hard.

Artikelen

Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019

Ontwikkeling van de werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde in de elektrisch vervoersector tussen 2008 en 2019, met een raming voor de werkgelegenheid in 2020.

Cijfers

Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol.

Cijfers

Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2017-2020

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol

Cijfers

Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie

Dit rapport beschrijft de door het CBS toegepaste methode om de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie te meten. Om nog ontbrekende circulaire activiteiten hieraan toe te...

Publicaties

Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 procent meer dan in...

Artikelen

Indicatoren vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde bij groepen van vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

Cijfers

Waardeketenindicatoren, 2010-2020

Verwevenheid van Nederlandse bedrijfstakken met het buitenland.

Cijfers

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020

Omzet en toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020

Cijfers

Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019

Arbeidsjaren, output en toegevoegde waarde in prijzen van 2015 naar regio, verslagjaar 2019

Cijfers

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Cijfers

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019

Voor het uitvoeren van de input-output analyse van lokale energietransitie investeringen, ter ondersteuning van een nieuwe methode die TNO ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is...

Cijfers

Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018

Het rapport geeft inzicht in de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens, onderverdeeld naar vestigingsplaatsfunctie, knooppuntfunctie en handelsstroomfunctie voor het jaar 2018.

Cijfers

Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019

Toegevoegde waarde, productie, werkgelegenheid en opleidingsniveau per sector in de gemeente Rotterdam, 2019

Cijfers

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken

In deze publicatie wordt de economische omvang van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) vergeleken met het mkb in andere Europese landen.

Publicaties