Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Uitvoerstromen Landen Perioden Verdiensten (mln euro) Bijdrage aan bruto binnenlands product (%) Bijdrage aan arbeidsvolume (%)
Totaal Totaal landen 2020* 254.240 31,8 30,4
Totaal België 2020* 22.808 2,9 2,7
Totaal Brazilië 2020* 1.735 0,2 0,2
Totaal Canada 2020* 2.145 0,3 0,3
Totaal China 2020* 7.263 0,9 0,9
Totaal Denemarken 2020* 4.167 0,5 0,5
Totaal Duitsland 2020* 47.827 6,0 5,8
Totaal Frankrijk 2020* 17.471 2,2 2,1
Totaal Ierland 2020* 4.892 0,6 0,6
Totaal India 2020* 1.358 0,2 0,2
Totaal Indonesië 2020* 565 0,1 0,1
Totaal Italië 2020* 8.222 1,0 1,0
Totaal Nigeria 2020* 1.021 0,1 0,1
Totaal Noorwegen 2020* 2.465 0,3 0,3
Totaal Polen 2020* 5.778 0,7 0,7
Totaal Rusland 2020* 2.740 0,3 0,3
Totaal Singapore 2020* 1.642 0,2 0,2
Totaal Spanje 2020* 6.586 0,8 0,8
Totaal Thailand 2020* 621 0,1 0,1
Totaal Turkije 2020* 2.297 0,3 0,2
Totaal Verenigd Koninkrijk 2020* 24.769 3,1 3,1
Totaal Verenigde Staten 2020* 15.604 2,0 1,9
Totaal Vietnam 2020* 442 0,1 0,1
Totaal Zuid-Afrika 2020* 885 0,1 0,1
Totaal Zweden 2020* 5.123 0,6 0,6
Totaal Zwitserland 2020* 6.265 0,8 0,7
Uitvoer Nederlands product Totaal landen 2020* 119.847 15,0 13,5
Uitvoer Nederlands product België 2020* 11.746 1,5 1,3
Uitvoer Nederlands product Brazilië 2020* 509 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Canada 2020* 828 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product China 2020* 5.365 0,7 0,6
Uitvoer Nederlands product Denemarken 2020* 1.637 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Duitsland 2020* 23.163 2,9 2,7
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2020* 8.116 1,0 0,9
Uitvoer Nederlands product Ierland 2020* 966 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product India 2020* 510 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Indonesië 2020* 253 0,0 0,0
Uitvoer Nederlands product Italië 2020* 4.124 0,5 0,5
Uitvoer Nederlands product Nigeria 2020* 671 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Noorwegen 2020* 1.511 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Polen 2020* 2.738 0,3 0,3
Uitvoer Nederlands product Rusland 2020* 1.565 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Singapore 2020* 617 0,1 0,1
Uitvoer Nederlands product Spanje 2020* 3.048 0,4 0,3
Uitvoer Nederlands product Thailand 2020* 324 0,0 0,0
Uitvoer Nederlands product Turkije 2020* 1.572 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Verenigd Koninkrijk 2020* 8.512 1,1 1,0
Uitvoer Nederlands product Verenigde Staten 2020* 6.681 0,8 0,8
Uitvoer Nederlands product Vietnam 2020* 274 0,0 0,0
Uitvoer Nederlands product Zuid-Afrika 2020* 409 0,1 0,0
Uitvoer Nederlands product Zweden 2020* 1.984 0,2 0,2
Uitvoer Nederlands product Zwitserland 2020* 1.682 0,2 0,2
Wederuitvoer Totaal landen 2020* 34.427 4,3 3,8
Wederuitvoer België 2020* 3.696 0,5 0,4
Wederuitvoer Brazilië 2020* 108 0,0 0,0
Wederuitvoer Canada 2020* 100 0,0 0,0
Wederuitvoer China 2020* 411 0,1 0,0
Wederuitvoer Denemarken 2020* 533 0,1 0,1
Wederuitvoer Duitsland 2020* 8.908 1,1 1,0
Wederuitvoer Frankrijk 2020* 3.326 0,4 0,4
Wederuitvoer Ierland 2020* 377 0,0 0,0
Wederuitvoer India 2020* 102 0,0 0,0
Wederuitvoer Indonesië 2020* 32 0,0 0,0
Wederuitvoer Italië 2020* 1.624 0,2 0,2
Wederuitvoer Nigeria 2020* 112 0,0 0,0
Wederuitvoer Noorwegen 2020* 306 0,0 0,0
Wederuitvoer Polen 2020* 1.133 0,1 0,1
Wederuitvoer Rusland 2020* 386 0,0 0,0
Wederuitvoer Singapore 2020* 238 0,0 0,0
Wederuitvoer Spanje 2020* 1.360 0,2 0,2
Wederuitvoer Thailand 2020* 41 0,0 0,0
Wederuitvoer Turkije 2020* 325 0,0 0,0
Wederuitvoer Verenigd Koninkrijk 2020* 2.932 0,4 0,3
Wederuitvoer Verenigde Staten 2020* 937 0,1 0,1
Wederuitvoer Vietnam 2020* 45 0,0 0,0
Wederuitvoer Zuid-Afrika 2020* 89 0,0 0,0
Wederuitvoer Zweden 2020* 808 0,1 0,1
Wederuitvoer Zwitserland 2020* 609 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Totaal landen 2020* 99.965 12,5 13,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) België 2020* 7.366 0,9 1,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Brazilië 2020* 1.118 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Canada 2020* 1.217 0,2 0,2
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) China 2020* 1.487 0,2 0,2
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Denemarken 2020* 1.997 0,2 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Duitsland 2020* 15.756 2,0 2,2
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2020* 6.029 0,8 0,8
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Ierland 2020* 3.549 0,4 0,5
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) India 2020* 746 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Indonesië 2020* 279 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Italië 2020* 2.473 0,3 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Nigeria 2020* 238 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Noorwegen 2020* 648 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Polen 2020* 1.907 0,2 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Rusland 2020* 789 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Singapore 2020* 787 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Spanje 2020* 2.178 0,3 0,3
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Thailand 2020* 256 0,0 0,0
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Turkije 2020* 400 0,1 0,1
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Verenigd Koninkrijk 2020* 13.324 1,7 1,7
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Verenigde Staten 2020* 7.986 1,0 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel Nederland verdient aan de uitvoer van goederen en diensten en welk deel van het arbeidsvolume in Nederland te danken is aan deze uitvoer.
Deze informatie is uitgesplitst naar diverse landen en naar soorten van uitvoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2019 zijn definitief Het meest recente verslagjaar 2020 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn aangepast naar aanleiding van kleine wijzigingen in de methode, de cijfers van 2019 zijn bijgesteld en zijn nu definitief, tevens zijn de voorlopige cijfers van 2020 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verdiensten
De waarde die de Nederlandse economie overhoudt aan de uitvoer naar dit land. Dit is de uitvoerwaarde minus de waarde van de invoer die nodig was in de hele Nederlandse productieketen om deze uitvoer te produceren. Zowel de uiteindelijk exporterende bedrijfstak als diens toeleveranciers verdienen aan de uitvoer.
Bijdrage aan bruto binnenlands product
Dat deel van het bruto binnenlands product dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.
Bijdrage aan arbeidsvolume
Dat deel van de werkgelegenheid (in arbeidsjaren) dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.