Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Exporterende Sector Aanleverende sector Perioden Toegevoegde waarde (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten A-U Alle economische activiteiten 2022* 332.810,5
A-U Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 11.540,9
A-U Alle economische activiteiten 01 Landbouw 2022* 11.139,2
A-U Alle economische activiteiten 02 Bosbouw 2022* 137,6
A-U Alle economische activiteiten 03 Visserij 2022* 264,1
A-U Alle economische activiteiten B Delfstoffenwinning 2022* 13.536,0
A-U Alle economische activiteiten B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 106.643,3
A-U Alle economische activiteiten B-F Nijverheid en energie 2022* 110.537,1
A-U Alle economische activiteiten C Industrie 2022* 84.256,7
A-U Alle economische activiteiten 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022* 14.318,5
A-U Alle economische activiteiten 10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 10.848,4
A-U Alle economische activiteiten 11 Drankenindustrie 2022* 1.134,3
A-U Alle economische activiteiten 12 Tabaksindustrie 2022* 2.335,7
A-U Alle economische activiteiten 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022* 901,2
A-U Alle economische activiteiten 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022* 3.025,3
A-U Alle economische activiteiten 16 Houtindustrie 2022* 734,7
A-U Alle economische activiteiten 17 Papierindustrie 2022* 1.715,5
A-U Alle economische activiteiten 18 Grafische industrie 2022* 575,0
A-U Alle economische activiteiten 19 Aardolie-industrie 2022* 5.910,0
A-U Alle economische activiteiten 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022* 16.693,9
A-U Alle economische activiteiten 20 Chemische industrie 2022* 14.125,8
A-U Alle economische activiteiten 21 Farmaceutische industrie 2022* 2.568,1
A-U Alle economische activiteiten 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022* 3.611,7
A-U Alle economische activiteiten 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 2.715,4
A-U Alle economische activiteiten 23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 896,3
A-U Alle economische activiteiten 24 Basismetaalindustrie 2022* 3.049,1
A-U Alle economische activiteiten 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022* 8.000,7
A-U Alle economische activiteiten 25 Metaalproductenindustrie 2022* 4.951,5
A-U Alle economische activiteiten 26 Elektrotechnische industrie 2022* 4.324,8
A-U Alle economische activiteiten 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2022* 7.047,1
A-U Alle economische activiteiten 27 Elektrische apparatenindustrie 2022* 2.722,3
A-U Alle economische activiteiten 28 Machine-industrie 2022* 16.887,9
A-U Alle economische activiteiten 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022* 2.305,8
A-U Alle economische activiteiten 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022* 3.265,0
A-U Alle economische activiteiten 30 Overige transportmiddelenindustrie 2022* 959,2
A-U Alle economische activiteiten 31-33 Overige industrie en reparatie 2022* 4.595,5
A-U Alle economische activiteiten 31-32 Meubel- en overige industrie 2022* 1.902,6
A-U Alle economische activiteiten 31 Meubelindustrie 2022* 465,8
A-U Alle economische activiteiten 32 Overige industrie 2022* 1.436,9
A-U Alle economische activiteiten 33 Reparatie en installatie van machines 2022* 2.692,9
A-U Alle economische activiteiten D Energievoorziening 2022* 6.068,3
A-U Alle economische activiteiten 35 Energiebedrijven 2022* 6.068,3
A-U Alle economische activiteiten E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 2.782,2
A-U Alle economische activiteiten 36 Waterleidingbedrijven 2022* 227,1
A-U Alle economische activiteiten 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2022* 2.555,1
A-U Alle economische activiteiten F Bouwnijverheid 2022* 3.893,8
A-U Alle economische activiteiten 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022* 523,7
A-U Alle economische activiteiten 42 Grond-, water- en wegenbouw 2022* 1.110,0
A-U Alle economische activiteiten 43 Gespecialiseerde bouw 2022* 2.260,2
A-U Alle economische activiteiten G-I Handel, vervoer en horeca 2022* 99.917,6
A-U Alle economische activiteiten G-N Commerciële dienstverlening 2022* 203.599,8
A-U Alle economische activiteiten G Handel 2022* 63.850,2
A-U Alle economische activiteiten 45 Autohandel en -reparatie 2022* 2.591,1
A-U Alle economische activiteiten 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022* 57.129,9
A-U Alle economische activiteiten 47 Detailhandel (niet in auto's) 2022* 4.129,2
A-U Alle economische activiteiten H Vervoer en opslag 2022* 32.190,0
A-U Alle economische activiteiten 49 Vervoer over land 2022* 11.140,7
A-U Alle economische activiteiten 50 Vervoer over water 2022* 4.939,0
A-U Alle economische activiteiten 51 Vervoer door de lucht 2022* 2.214,1
A-U Alle economische activiteiten 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022* 12.712,8
A-U Alle economische activiteiten 53 Post en koeriers 2022* 1.183,5
A-U Alle economische activiteiten I Horeca 2022* 3.877,4
A-U Alle economische activiteiten 55 Logiesverstrekking 2022* 1.750,9
A-U Alle economische activiteiten 56 Eet- en drinkgelegenheden 2022* 2.126,5
A-U Alle economische activiteiten J Informatie en communicatie 2022* 22.330,7
A-U Alle economische activiteiten 58 Uitgeverijen 2022* 1.111,7
A-U Alle economische activiteiten 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022* 3.133,2
A-U Alle economische activiteiten 59-60 Film, TV en radio 2022* 2.021,5
A-U Alle economische activiteiten 61 Telecommunicatie 2022* 2.761,1
A-U Alle economische activiteiten 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022* 16.436,3
A-U Alle economische activiteiten K Financiële dienstverlening 2022* 10.863,6
A-U Alle economische activiteiten 64 Bankwezen 2022* 7.225,8
A-U Alle economische activiteiten 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022* 884,6
A-U Alle economische activiteiten 66 Overige financiële dienstverlening 2022* 2.753,2
A-U Alle economische activiteiten L Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 6.923,8
A-U Alle economische activiteiten 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022* 6.923,8
A-U Alle economische activiteiten M-N Zakelijke dienstverlening 2022* 63.564,0
A-U Alle economische activiteiten M Specialistische zakelijke diensten 2022* 36.113,1
A-U Alle economische activiteiten 69-70 Juridisch en managementadvies 2022* 25.783,3
A-U Alle economische activiteiten 69-71 Management- en technisch advies 2022* 29.593,2
A-U Alle economische activiteiten 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022* 3.809,9
A-U Alle economische activiteiten 72 Research 2022* 1.686,4
A-U Alle economische activiteiten 73-75 Reclame, design, overige diensten 2022* 4.833,5
A-U Alle economische activiteiten 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022* 2.535,3
A-U Alle economische activiteiten 74-75 Overige professionele diensten 2022* 2.298,2
A-U Alle economische activiteiten N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022* 27.450,9
A-U Alle economische activiteiten 77 Verhuur van roerende goederen 2022* 4.444,9
A-U Alle economische activiteiten 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022* 12.037,3
A-U Alle economische activiteiten 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022* 5.494,7
A-U Alle economische activiteiten 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2022* 5.474,1
A-U Alle economische activiteiten O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022* 7.132,7
A-U Alle economische activiteiten O-Q Overheid en zorg 2022* 4.393,6
A-U Alle economische activiteiten O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 2.328,5
A-U Alle economische activiteiten 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022* 2.328,5
A-U Alle economische activiteiten P Onderwijs 2022* 1.603,9
A-U Alle economische activiteiten 85 Onderwijs 2022* 1.603,9
A-U Alle economische activiteiten Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022* 461,2
A-U Alle economische activiteiten 86 Gezondheidszorg 2022* 420,6
A-U Alle economische activiteiten 87-88 Verzorging en welzijn 2022* 40,6
A-U Alle economische activiteiten R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022* 2.739,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel verschillende bedrijfstakken in Nederland verdienen aan hun eigen uitvoer, en de uitvoer van andere sectoren. Daarnaast wordt getoond hoeveel werkgelegenheid hiermee gemoeid is.
Deze informatie is uitgesplitst naar uitvoerende en aanleverende sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2021 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 november 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde die ten gunste komt van de profiterende sector dankzij de uitvoer van de exporterende sector.