Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:tandarts
19 resultaten voor keyword:tandarts

Meer mensen naar de mondhygiënist

In 2018 bracht 36 procent van Nederlanders van 12 jaar of ouder een bezoek aan de mondhygiënist, een toename ten opzichte van 2014 (28 procent). Het contact met tandarts en orthodontist veranderde...

Artikelen

Bezoek aan tandarts, orthodontist en mondhygiënist 2018

De data over contact met de tandarts, orthodontist en mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden zijn weergegeven naar leeftijdsgroepen en gestandaardiseerd huishoudensinkomen. De gegevens zijn...

Cijfers
Artikelen

Ongeveer drie kwart bezoekt jaarlijks huisarts en tandarts

Ruim zeven op de tien Nederlanders komen jaarlijks wel eens bij de huisarts en bijna acht op de tien bezoeken minstens eenmaal per jaar de tandarts.

Artikelen

Contact met tandarts, 2020

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

Cijfers

Contacten met de tandarts 2021

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

Cijfers

Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau

Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Dit heeft mede te maken met verschillen in leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen tussen beide...

Artikelen

Inwoners Bonaire gaan minder naar de tandarts

In 2017 bracht 46 procent van de inwoners van Bonaire van 15 jaar en ouder een bezoek aan de tandarts.

Artikelen

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

Medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

Contact met tandarts, 2019

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

Cijfers

Met lager inkomen slechtere mondgezondheid en minder naar tandarts

Volwassenen met een lager inkomen waren in 2020/2021 minder vaak positief over de gezondheid van hun tanden en tandvlees, en gaven minder vaak aan naar de tandarts te zijn geweest dan mensen met een...

Artikelen

Nederlanders tevreden over arts en fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. Ouderen en mensen met een goede gezondheid geven hun huisarts doorgaans een zes of hoger als rapportcijfer. Ook over de andere...

Artikelen

In tweede kwartaal 2020 positiever over eigen gezondheid

In het tweede kwartaal van 2020 was 82 procent van de mensen positief over de eigen gezondheid, in hetzelfde kwartaal van de drie voorafgaande jaren was dat 78 procent. Ook hadden minder mensen in...

Artikelen

Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen

De afgelopen 30 jaar is het gebruik van een aantal gezondheidszorgvoorzieningen duidelijk toegenomen.

Artikelen
Artikelen

Steeds meer mensen gebruiken medicijnen

In 2004 is het aantal Nederlanders dat al dan niet op voorschrift van een arts medicijnen gebruikt, verder toegenomen. Het aantal vrouwen dat de anticonceptiepil gebruikt, nam weer verder af....

Artikelen
Artikelen

Driekwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelt zich gezond

Drie op de vier personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland voelen zich gezond. Zestig procent van de bevolking heeft overgewicht. Driekwart van de mensen heeft in het afgelopen jaar...

Artikelen