Inwoners Bonaire gaan minder naar de tandarts

© ANP
In 2017 bracht 46 procent van de inwoners van Bonaire van 15 jaar en ouder een bezoek aan de tandarts. Dat is minder dan in 2013, toen 56 procent van de mensen bij de tandarts was geweest. In 2017 had 10 procent contact met de fysio- of oefentherapeut, in 2013 was dit nog 21 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Contact met zorgverleners en ziekenhuisopnamen Bonaire
 2017 (%)2013 (%)
Huisarts74,278,1
Tandarts 46,456,2
Specialist40,440
Ziekenhuisopname119,7
Fysiotherapeut10,321,4

Personen van 18 jaar of ouder krijgen de meeste vormen van tandheelkundige zorg sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed. Tot en met december 2014 konden mensen in aanmerking komen voor een eenmalige sanering van het gebit.

Twee derde 15- tot 25-jarigen had in 2017 contact met tandarts

In 2017 bezochten minder mensen minstens een keer de tandarts  dan in 2013. Deze daling was het sterkst bij de laagopgeleiden, van 51 procent naar 38 procent. In de meeste leeftijdsgroepen was geen significante daling van het tandartsbezoek te zien, behalve bij de 25- tot 45-jarigen. Van hen was 40 procent in 2017 op bezoek geweest bij de tandarts, tegen 57 procent in 2013.

Minstens een keer naar de tandarts in de afgelopen 12 maanden
 2017 (%)2013 (%)
Totaal46,456,2
Leeftijd
65 jaar of ouder35,539
45 tot 65 jaar49,858,4
25 tot 45 jaar39,757,2
15 tot 25 jaar65,363,6
Onderwijsniveau
Hoog60,167,2
Middelbaar54,459,8
Laag37,651,3

Tandartspatiënten leggen minder bezoeken af

De mensen die patiënt waren bij een tandarts, bezochten deze in 2017 gemiddeld ook minder vaak dan in 2013. Het aantal bezoeken daalde van 7 naar 4. Laagopgeleide patiënten gingen in 2013 ruim 8 keer naar de tandarts, in 2017 nog 4 keer. Bij de 15- tot 25-jarige tandartspatiënten daalde het aantal bezoeken van 9 naar 5.

Tandartsbezoeken per patiënt, Bonaire
 2017 (%)2013 (%)
Totaal4,17,4
Leeftijd
45 tot 65 jaar4,37,3
25 tot 45 jaar3,36,7
15 tot 25 jaar5,19,4
Opleidingsniveau
Hoog2,95,6
Middelbaar4,56,5
Laag4,38,5
* = Op basis van de beschikbare gegevens kunnen geen uitspraken worden gedaan over personen van 65 jaar en ouder.

Daling bezoek fysiotherapeut het sterkst bij laagopgeleiden

Op 1 januari 2015 is ook het aantal door de zorgverzekering gedekte fysiotherapiebehandelingen beperkt. De groep mensen die een fysiotherapeut of oefentherapeut bezochten is in 2017 gekrompen ten opzichte van 2013. De daling was het sterkst bij laagopgeleiden en 45- tot 65-jarigen. Van de laagopgeleiden had 20 procent in 2013 zeker een keer een fysiotherapeut bezocht. Dit is gedaald tot 7 procent in 2017. Bij de 45- tot 65-jarigen daalde dit percentage van 25 naar 11. De mensen die in behandeling waren bij een fysiotherapeut deden dit in 2017 nog even vaak als in 2013.

Minstens een keer naar de fysio- of oefentherapeut in afgelopen 12 maanden, Bonaire
 2017 (%)2013 (%)
Totaal10,321,4
Leeftijd*
65 jaar of ouder14,625,4
45 tot 65 jaar11,325,4
25 tot 45 jaar1019,9
Opleidingsniveau
Hoog1723,7
Middelbaar12,222,4
Laag7,320,4
* = Op basis van de beschikbare gegevens kunnen geen uitspraken worden gedaan over personen van 15 tot 25 jaar.