Zoekresultaten

53 resultaten voor keyword:subsidies
53 resultaten voor keyword:subsidies

Pagina 1 van 3

Onderzoeksplatform Investico wint CBS-Tegel voor datajournalistiek

Op 6 mei 2024 ontvingen de Investico-journalisten Marieke Rotman, Felix Voogt en Sebastiaan Grosscurt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de CBS-Tegel voor datajournalistiek 2023 met hun...

Artikelen

Meeste EU-gelden voor Nederland naar onderzoek en innovatie

Nederland ontving in 2022 ruim 2,9 miljard euro aan subsidies vanuit de Europese Commissie. Dit geld is bestemd voor verschillende doeleinden die onder 15 clusters van onderwerpen vallen. Het meeste...

Artikelen

Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023

Deze tabel bevat informatie over personen met een loonkostensubsidie per gemeente. Dit zijn personen waaraan een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of een forfaitaire...

Cijfers

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland vanaf 1959.

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

Bedrijfsopleidingen 2010; deelname, kosten en opleidingsbeleid naar SBI 2008 en grootteklasse

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Bouwbedrijven besteden minst aan cursussen

Bedrijven besteden in doorsnee 1 000 euro per cursist per jaar.

Artikelen

‘Duurzaamheidsbeleid moet coherent en meetbaar zijn’

De overheid moet stevige duurzaamheidsambities neerzetten en elk nieuw beleid toetsen op de impact die het heeft op SDGs

Artikelen

Bezoek professionele podiumkunsten kruipt uit het dal

Herstel bezoekersaantallen voor toneel, dans, concerten, cabaret en musicals zette door in 2015 na neergang in 2012

Artikelen

Buitenlandse toerist steeds belangrijker voor musea

Nederlandse musea trokken in 2015 bijna 24 miljoen Nederlandse en ruim 9 miljoen buitenlandse bezoekers.

Artikelen

Expanding the Material Flow Monitor

A feasibility study on the concepts and data needed to create an integrated measurement system for the circular economy, bio-based economy, eco-taxation and other resource issues.

Artikelen

Expanding the Material Flow Monitor

A feasibility study on the concepts and data needed to create an integrated measurement system for the circular economy, bio-based economy, eco-taxation and other resource issues.

Artikelen

Binnenlandse winst bedrijven bijna op niveau van voor de crisis

De binnenlandse winst van niet-financiële vennootschappen is in de eerste twee kwartalen van 2015 sterk toegenomen. Aan het einde van het tweede kwartaal kwam de winst uit op 165 miljard euro....

Artikelen

Stijging waterschapsheffingen vooral voor waterveiligheid

In 2015 verwachten waterschappen ruim 2,6 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2014. Er wordt vooral meer geld uitgetrokken om ons land beter te beveiligen tegen...

Artikelen

Rapportage sport 2014

Het grootste deel van de overheidsbijdrage aan de sportsector gaat via de gemeenten naar sport. De overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen....

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2012

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het eerste deel gaat in op de reguliere...

Publicaties

Hernieuwbare energie in Nederland 2012

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2012 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012.

Publicaties

Overheidstekort 4,1 procent in 2012

Het tekort van de Nederlandse overheid in 2012 daalde tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld steeg tot 71,2 procent van het bbp.

Artikelen

Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS...

Artikelen