Rapportage sport 2014

Het grootste deel van de overheidsbijdrage aan de sportsector gaat via de gemeenten naar sport. De overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen. Subsidies en andere donaties vormen bij hen respectievelijk 36 en 9 procent van hun totale baten. Bij exploitanten van andere overdekte of openluchtsportaccommodaties vormen subsidies 4 procent van alle baten.

Sinds 2000 is het totaal aantal sportaccommodaties afgenomen. Steeds meer overdekte sportaccommodaties zijn multifunctioneel, waardoor ruimtes voor meerdere sporten geschikt zijn.

In het afgelopen decennium ligt de exploitatie van zwembaden en openluchtsportaccommodaties steeds vaker bij stichtingen of bedrijven. Bij overdekte sportaccommodaties is deze trend niet te zien en blijft doorgaans de gemeente de beheerder.

Dit zijn enkele feiten uit de bijdragen van het CBS aan de vandaag verschenen SCP-publicatie Rapportage sport 2014. Bij het verschijnen van de publicatie is tevens een persbericht uitgebracht.