Environmental accounts of the Netherlands 2012

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het eerste deel gaat in op de reguliere onderwerpen, zoals waterkwantiteit, energiegebruik, emissies naar lucht, materiaalstromen, belastingen en subsidies en de milieusector. In het tweede deel worden in drie thema-artikelen onderwerpen in meer detail behandeld. Het eerste artikel focust op de resultaten uit de eerste materiaalmonitor voor Nederland. Het tweede thema-artikel gaat in op de lange tijdreeksen voor energie vanaf 1960 tot 2012. Tot slot is een onderzoek gedaan naar het consistent maken van de carbon footprint met officiële statistieken.

Environmental accounts

Bij deze publicatie hoort een erratum.