Bouwbedrijven besteden minst aan cursussen

© ANP
Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in doorsnee 1 000 euro per cursist per jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning geven het meest uit aan cursussen en bouwbedrijven het minst. Dat meldt het CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen.

In 2015 ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en kleine bedrijven (72 procent). Grote bedrijven geven 1 100 euro per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven 1 000 euro.

Voor het onderzoek zijn bedrijven in de particuliere sector met 10 werkzame personen of meer ondervraagd. De vragen gingen over hun opleidingsbeleid, de verschillende vormen van bedrijfsopleidingen die ze aanbieden en de daarvoor gemaakte kosten. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven met 10 tot 50 werknemers, middelgrote bedrijven met 50 tot 250 werknemers en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers.

In 2015 besteedden bedrijven in de delfstoffenwinning in doorsnee 2 800 euro per cursist, het meest van alle bedrijfstakken. Bovendien laten bedrijven in deze bedrijfstak hun personeel het vaakst een cursus doen en hieraan ook de meeste uren besteden. Horeca- en bouwbedrijven geven het minst uit aan cursussen, respectievelijk 700 en 600 euro per deelnemer.

doorsnee opleidingskosten naar sector

Bijna drie kwart bedrijven bekostigt opleiding uit fonds

Ongeveer 17 procent van de bedrijven ontving in 2015 subsidies of andere bijdragen voor de bekostiging van bedrijfsopleidingen. Van hen ontving 73 procent een uitkering van een opleidingsfonds. Vooral de middelgrote en kleine bedrijven financieren cursussen hieruit. Overheids- en EU-subsidies worden juist meer gebruikt door grote bedrijven. Grote bedrijven profiteren bij de scholing van personeel ook vaker van belastingmaatregelen, zoals vrijstellingen.

Gebruik bijdragen/subsidies voor bedrijfsopleidingen, 2015
 Klein bedrijfMiddelgroot bedrijfGroot bedrijf
Uitkering van
opleidingsfondsen
757154
Nederlandse
overheidssubsidies
263152
Belastingmaatregel272631
EU-subsidie71827
Andere bronnen11711

Externe cursussen meest gegeven door particuliere opleidingsinstituten

Zo’n 70 procent van de bedrijven die cursussen aanboden werkte samen met externe cursusaanbieders. Het merendeel hiervan schakelde particuliere opleidingsinstituten in. Daarna volgen cursussen bij leveranciers en/of moeder- en dochterbedrijven (25 procent) en mbo-instellingen (roc’s, aoc’s of vakinstellingen) met 23 procent. Vooral grote bedrijven schakelen mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in.

Instanties die bedrijfsopleidingen verzorgen, 2015
 Klein bedrijfMiddelgroot bedrijfGroot bedrijf
Particuliere opleidings-
instituten
638178
Leveranciers en/of moeder-
en dochterbedrijven
252525
Mbo-instellingen222535
Hogescholen en
universiteiten
101626
KvK, branche- en
werkgeversorganisaties
464
Voortgezet onderwijs
instellingen
133
Vakbonden122
Andere instanties282323