Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:sparen
28 resultaten voor keyword:sparen

Pagina 1 van 2

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Huishoudens blijven sparen

In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de besparingen van huishoudens 12,2 miljard euro. Dit is 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021.

Artikelen

Huishoudens sparen weer minder

In het eerste kwartaal van 2022 bedroegen de vrije besparingen van huishoudens 11,0 miljard euro. Dat is bijna 8,7 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal van 2021.

Artikelen

Het interpreteren van cijfers over vermogensongelijkheid behoeft nuance

Achtergrondinformatie over vermogensongelijkheid aan de hand van enkele voorbeeden.

Artikelen

Twitter as a potential data source for statistics

An increasing number of people is active on various social media platforms. Here, people voluntarily share information, discuss topics of interest, and contact family and friends. Because the social...

Artikelen

Banksparen gewild alternatief

Eind 2011 hebben Nederlandse huishoudens bijna 11 miljard euro ingelegd in bankspaarproducten. Dat is bijna 5 miljard euro (ruim 80 procent) meer dan een jaar eerder en bijna vijf keer zoveel als in...

Artikelen

Vermogensinkomensbijtelling en eigen bijdragen Zorg met verblijf 2009, Zorg zonder verblijf en Wmo 2010

Vanaf 2013 wordt het toetsingsinkomen voor de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en Wmo verhoogd met een extra bijtelling van inkomen uit het vermogen dat de grondslag vormt voor het inkomen uit sparen...

Artikelen

Omslag in consumentenvertrouwen bij hoogste inkomens

Het consumentenvertrouwen is in één jaar tijd flink gedaald, van -5 in het eerste kwartaal van 2011 naar -36 in het eerste kwartaal van 2012. Bij de hoogste inkomens sloeg het vertrouwen om van...

Artikelen

Nederlander blijft positief over sparen

Nederlanders denken positief over sparen. In april 2011 was het aandeel consumenten dat verwacht de komende 12 maanden geld opzij te kunnen leggen ruimschoots groter dan het percentage dat inschat...

Artikelen

Huishoudens sparen meer en beleggen minder

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 bezaten huishoudens 394 miljard euro aan liquide middelen, gemiddeld 54 duizend euro per huishouden. Het overgrote deel hiervan betrof spaartegoeden....

Artikelen

Banksparen op de kaart gezet

Het spaartegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen bedroeg eind 2009 ruim 2,4 miljard euro. Dat is bijna vier maal zoveel als een jaar eerder.

Artikelen

Nederlanders behoren tot meest positieve Europeanen

Na de Finnen, de Zweden en de Denen zijn de Nederlanders de meest optimistische consumenten van Europa. Het relatief grote Nederlandse consumentenvertrouwen komt vooral doordat Nederlanders positief...

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 30

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Nederlanders overtuigd van zin van sparen

In de afgelopen dertig jaar zijn steeds meer Nederlandse consumenten positief gaan oordelen over sparen. Inmiddels behoort Nederland samen met Denemarken en Luxemburg tot de EU-landen met de meest...

Artikelen

Populariteit van internetsparen neemt af

Huishoudens hadden in het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 9 000 euro aan spaargeld op een internetrekening staan. Eind 2006 was dit spaartegoed nog ruim 10 000 euro.

Artikelen

Inkomenseffecten van de belastingherziening 2001

Sociaal-economische Trends, 3e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen

Bijna 200 miljard euro op spaarrekeningen

Het spaartegoed van particulieren is in 2004 uitgekomen op bijna 200 miljard euro. Er is bijna 11 miljard euro meer op spaarrekeningen gestort dan ervan is opgenomen. De uitstaande schuld op...

Artikelen