Banksparen gewild alternatief

Eind 2011 hebben Nederlandse huishoudens bijna 11 miljard euro ingelegd in bankspaarproducten. Dat is bijna 5 miljard euro (ruim 80 procent) meer dan een jaar eerder en bijna vijf keer zoveel als in 2009.

Fiscaal aantrekkelijk

Banksparen is een spaarproduct waarmee sinds 2008 fiscaal aantrekkelijk kan worden gespaard. Aanvankelijk kon dit alleen voor de opbouw en uitkering van pensioenen en de aflossing van de woningschuld. Vanaf 2010 is het ook mogelijk om met belastingvoordeel te sparen voor de uitvaart en een ontslagvergoeding vast te zetten. Deze laatste toepassing nam in 2011 met bijna 1 miljard euro toe tot 1,7 miljard euro.

De bankspaartegoeden voor pensioenopbouw, een pensioenuitkering en de eigenwoningschuld zijn in 2011 toegenomen met respectievelijk 1,6 miljard euro (66 procent), 0,8 miljard euro (50 procent) en 1,5 miljard euro (116 procent). Sparen voor de uitvaart trekt nauwelijks spaarders.

Bankspaartegoeden (ultimo stand)

Bankspaartegoeden (ultimo stand)

Aandeel bankspaartegoeden stijgt

Het aandeel bankspaartegoeden in het totale spaartegoed is gestegen van minder dan 1 procent in 2009 naar 3,6 procent eind 2011. Op dat moment  hadden Nederlandse huishoudens 306 miljard euro op spaarrekeningen staan, ruim 15 miljard euro meer dan een jaar eerder.  Een belangrijk deel van deze toename is overigens afkomstig van de vermindering van beleggingen in beleggingsinstellingen, aandelen en obligaties.

Meer spaarlooninleg in laatste jaar regeling

De spaarloonregeling is een andere fiscaal aantrekkelijke vorm van sparen. In de loop van 2011 werd bekend dat deze spaarmogelijkheid per 1 januari 2012 zou vervallen. De inleg in 2011 was 300 miljoen euro hoger dan gemiddeld in de jaren 2006–2010. Het totale spaarloontegoed liep in 2011 op tot bijna 3,3 miljard euro.

Bram de Boo en Bas van Noppen

Bron: StatLine, Spaarrekeningen; spaarvormen stand per 31 december