Nederlanders blijven voorzichtige leners

Nederlanders blijken bereid om voor hun aankopen steeds meer schulden te maken.

Toch zijn het voorzichtige leners. Dit blijkt onder meer uit het grote verschil tussen de afgesproken limieten voor doorlopende leningen en de uiteindelijk opgenomen bedragen.

Het bedrag dat men eind 1998 op een doorlopende lening kon opnemen, bedroeg 41,5 miljard gulden. Het opgenomen bedrag (bijna 21 miljard gulden) was dus slechts de helft van de bedragen die kredietnemers in hun contracten hadden afgesproken.

In de ons omringende landen is men meer vertrouwd met een schuld voor een consumptief krediet.

De Nederlander is gewend eerst te sparen en heeft een veel kleinere schuld, namelijk 1 800 gulden.

Schuld per inwoner eind 1998

Schuld per inwoner eind 1998
Ron Storm

Bron: Financiële maandstatistiek september 1999