Nederlanders overtuigd van zin van sparen

In de afgelopen dertig jaar zijn steeds meer Nederlandse consumenten positief gaan oordelen over sparen. Inmiddels behoort Nederland samen met Denemarken en Luxemburg tot de EU-landen met de meest positieve houding jegens sparen.

Mening over sparen niet beïnvloed door economie

Economische tegenspoed beïnvloedt het verwachte spaargedrag van consumenten in negatieve zin. Dit effect was duidelijk zichtbaar aan het begin van de jaren ’80 en de beginjaren van het nieuwe millennium.

De economische ontwikkelingen lijken echter geen invloed te hebben op de steeds positiever wordende mening over de zin van sparen. In het tweede kwartaal van 2008 vond 81 procent van de Nederlandse consumenten het zinvol om te sparen. Daarentegen gaf 15 procent van de consumenten aan dat sparen op dat moment juist niet zinvol was. Hiermee kwam het saldo van de positieve en negatieve antwoorden uit op 66. Dertig jaar eerder was dit saldo slechts 14.

Opvattingen over sparen

Opvattingen over sparen

Leeftijd en inkomen meest bepalend

In de periode januari 2002 tot en met mei 2008 waren consumenten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar het vaakst positief over de zin van sparen. Dit positieve oordeel daalt, naar mate de leeftijd toeneemt. Andere demografische en sociaaleconomische kenmerken zijn in mindere mate gerelateerd aan een positief oordeel over de zin van sparen.

Het oordeel over het verwachte spaargedrag wordt daarentegen vooral ingegeven door het inkomen. Zo waren consumenten met een laag inkomen in deze periode overwegend negatief over hun spaarmogelijkheden, terwijl de hogere inkomens zeer positief waren. Andere kenmerken zijn van minder belang.

Opvattingen over zin van sparen, januari 2002 – mei 2008

Opvattingen over zin van sparen, januari 2002 – mei 2008

Nederlanders binnen Europa zeer positief

In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders zeer positief over de zin van sparen. Over de periode van begin 2002 tot en met mei 2008 waren alleen de Denen positiever dan de Nederlandse consumenten.

In landen waar consumenten negatief gestemd waren over de zin van sparen, lag in deze periode de inflatie boven het Europese gemiddelde. De enige uitzonderingen zijn Ierland, Luxemburg, Polen en onze zuiderburen.

Opvattingen over nut van sparen in Europa, januari 2002 – mei 2008

Opvattingen over nut van sparen in Europa, januari 2002 – mei 2008

Jeroen Nieuweboer

Bronnen: