Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:schattingen
12 resultaten voor keyword:schattingen

Methoden

Hoe wordt de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals gemaakt. De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede...

Dashboards

NNPF: Neural Network Particle Filter voor tijdreeksen

Discussiepaper over een nieuw particle filter op basis van een neuraal netwerk voor het analyseren van tijdreeksen.

Artikelen

Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking

Het schatten van maandcijfers over de Nederlandse beroepsbevolking gedurende de overgang naar een nieuwe waarnemingsmethodiek.

Artikelen

Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

Artikelen

Schatten consumentenvertrouwen met tijdreeksmodellen

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over het consumentenvertrouwen.

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Schatten van kansendichtheden met neurale netwerken

Discussiepaper over een methode om op een parameter vrije manier de kansdichtheid van databronnen te bepalen.

Artikelen

Potentiële vertekening in netwerk reconstructies

Het CBS heeft belang bij het reproduceren van de structuur van economische en financiële netwerken uit beperkte of incomplete gegevens en heeft daarvoor een eigen methode ontwikkeld (Hooijmaaijers...

Artikelen

Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking gedurende de COVID-19 pandemie

Artikelen

Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen

Discussiepaper over een methode correlaties in multivariate state space modellen tijdsafhankelijk te schatten.

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Een dynamisch factor model voor werkloosheidsstatistieken

Discussiepaper over een methode om een groot aantal hulpreeksen afkomstig uit big data bronnen te gebruiken bij het schatten van de maandelijkse werkloze beroepsbevolking.

Artikelen