Potentiële vertekening in netwerk reconstructies

Het CBS heeft belang bij het reproduceren van de structuur van economische en financiële netwerken uit beperkte of incomplete gegevens en heeft daarvoor een eigen methode ontwikkeld (Hooijmaaijers and Buiten, 2019).
Voordat een methode zoals deze als standaard routine ingezet wordt voor het produceren van nationale statistiek, is het belangrijk om te beoordelen hoe succesvol de methode is in het bereiken van het doel. Om het gedrag van de methode beschreven in Hooijmaaijers and Buiten (2019) te beoordelen is die methode vergeleken met methoden die zijn ontwikkeld binnen het zogenaamde maximum entropie raamwerk waarvan bekend is dat het de minst vertekende systeem structuur oplevert, consistent met de beschikbare informatie.