Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

© Hollandse Hoogte
Dit artikel gaat over opvattingen over ontwikkelingen in samenwonen, trouwen en scheiden. Dit is gebaseerd op het onderzoek belevingen in 2017. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.
Op gebied van relatievorming is het huwelijk steeds minder een vanzelfsprekendheid en ongehuwd samenwonen steeds gewoner. De Nederlandse bevolking is niet negatief over deze ontwikkelingen. Een toename van het aantal paren dat samenwoont voor het huwelijk wordt door een meerderheid als een goede ontwikkeling gezien. Dat steeds meer stellen niet meer trouwen, ook niet als er kinderen komen, vinden de meesten niet goed, maar ook niet slecht. Over een toename van het aantal echtscheidingen zijn de meeste mensen wel negatief, net als over een toename van kinderen die een deel van hun jeugd in een eenoudergezin doorbrengen. Hierover is meer consensus tussen verschillende bevolkingsgroepen dan over het afgenomen belang van het huwelijk. Vooral mensen die een geloof aanhangen zijn naar verhouding vaak negatief over deze ontwikkelingen.