Zoekresultaten

757 resultaten voor keyword:regionale indelingen
757 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 1 van 31

Energiearmoede voor gemeenten, 2021

In 2021 hadden ruim 450 duizend huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. Daarom hebben gemeenten middelen van Het Rijk gekregen om huishoudens met energiearmoede te helpen.

Cijfers

Sociaal-economische status per viercijferige postcode

De tabel geeft per viercijferige postcode de gemiddelde SES-WOA score voor de jaren 2021 en 2022

Cijfers

Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle

Hoogst behaalde opleidingsniveau (2021 en 2022) en inkomenskenmerken (2020 en 2021) zoals sociaaleconomische categorie, inkomensverdeling en Gini-coëfficiënt van particuliere huishoudens naar...

Cijfers

Omzetontwikkeling Tilburg Centrum, 2018-2023

Omzetontwikkeling van de sectoren Detailhandel en Horeca in het centrum van Tilburg

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en regio in 2023

Cijfers

AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023

Jongeren met jeugdzorg naar leeftijd, geslacht, RegioPlus-arbeidsmarktregio en Zorgkantoorplus-regio’s, 2015-2023.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2021-2022

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021-2022**

Cijfers

Migratie Caribisch Nederland leeftijd, geslacht en geboorteland, 2011-2022

informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden.

Artikelen

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Creatieve Industrie Eindhoven, 2023*

Creatieve Industrie Eindhoven, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2023*

Cijfers

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2024

Provinciale en COROP indeling 2024 in PDF formaat.

Artikelen

Afstand tot huisarts licht toegenomen sinds 2008

In 2022 moesten Nederlanders iets verder reizen om bij de huisarts te komen dan in 2008. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk was 1,1 kilometer, terwijl dat in 2008 0,9...

Artikelen

Sterkste bevolkingsgroei in Flevoland en universiteitssteden

In 2023 groeide de bevolking in Flevoland en in de meeste universiteitssteden het sterkst. Tegelijkertijd daalde het aantal inwoners in 86 van de 342 gemeenten, vooral in de provincie Groningen en in...

Artikelen

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Productieproces; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's

Cijfers

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Werkzame personen, arbeidsjaren, ondernemingen met eigen R&D activiteiten Sectoren, bedrijven, instellingen, hoger onderwijs

Cijfers

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, windenergie op land RES-regio

Cijfers

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio

Cijfers