Gemeenten en regionale indelingen

Wijk van Almere vanuit de lucht gezien
© ANP

Nederland telt een groot aantal regionale indelingen, ook wel gebiedsindelingen genoemd. De belangrijkste bestuurlijke, statistische en onderwerpgerichte regionale indelingen worden door CBS bijgehouden.

Hier vindt u de meest recente regionale indelingen:

Veel van de regionale indelingen die Nederland rijk is, zijn onderhevig aan gemeentelijke herindelingen. Hierdoor zijn gebieden niet altijd goed door de tijd vergelijkbaar. Voor het samenstellen van regionale tijdreeksen heeft CBS hulpmiddelen beschikbaar.

Ook andere gebiedswijzigingen kunnen consequenties hebben voor regionale en gemeentelijke statistieken. Zo kunnen regio’s veranderen qua omvang, vorm en inhoud, kunnen gebieden samensmelten en kunnen nieuwe inzichten leiden tot nieuwe indelingen. Deze beschrijving bevat informatie over de onderlinge samenhang en congruentie, codering, naamgeving en grenswijzingen van gebieden, regio’s en streken in Nederland.

Richtlijnen indeling wijken en buurten

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in wijken en buurten. De gemeenten voeren eigen beheer op hun Wijk- en Buurtindeling (WBI) en kunnen wijzigingen aanbrengen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het coördineren en bijeenbrengen van de verschillende indelingen in de landelijk dekkende WBI. Vanuit die rol kan er desgevraagd ook advies worden gegeven aan gemeenten.

De Wijk- en Buurtindeling is een voor gemeenten belangrijke indeling, die bepalend is voor bijvoorbeeld bestaande en nieuwe monitors in het sociaal domein, zoals de stapelingsmonitor en de gemeentelijke monitor sociaal domein. Ook wordt de indeling door een breed scala aan andere partijen overgenomen en toegepast, waaronder planbureaus, politie, makelaars, journalisten, onderzoeksinstituten en diverse andere overheidsinstanties.

In 2015 heeft het CBS in samenwerking met een tiental gemeenten richtlijnen opgesteld voor de Wijk- en Buurtindeling. De richtlijnen zijn afgelopen jaren aangevuld en verbeterd. Per brief zijn de gemeenten op de hoogte gesteld van de meest recente veranderingen. Deze brief en de meest recente richtlijnen zijn te downloaden vanaf deze webpagina.