Zoekresultaten

1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen
1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 2 van 47

Een kwart van de baanvinders is regionaal mobiel

Sociaal Bestek, juni/juli 2014

Artikelen

Aantal gemeenten opnieuw gedaald

Op 1 januari 2014 telt Nederland 403 gemeenten. Dat zijn er 5 minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering

In de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose wordt op gemeentelijk niveau de geboorte naar herkomstgroepering voorspeld. Voor het opstellen van veronderstellingen is een analyse...

Artikelen

418 gemeenten in 2011

Nederland telt 418 gemeenten per 1 januari 2011. Dat zijn er 13 minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Woonoppervlakte in Nederland

Topografische kaarten van gemiddelde woonoppervlaktes van verschillende soorten huishoudens in Nederland.

Artikelen

Factsheet Utrecht

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Regional gross domestic product in Central European candidate countries

Statistics in focus, Theme 1, 2-2000: Regions:

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL

Naar een nieuwe regionale bevolkings- en allochtonenprognose

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

De regionale economie 2010

De Nederlandse economie groeide in 2010 met 1,7 procent. In 2009 was er nog sprake van een krimp van 3,5 procent. Alle provincies hadden te maken met een groei, welke uiteenliep van 0,3 procent in...

Publicaties
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa

Maatwerktabellen over de regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, ultimo 2010. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en...

Cijfers

Maatwerk: Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners

Bijlage bij het thema-artikel: Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners.Inhoud: Tabel 1: Inwoners Flevoland met Amsterdam als geboortegemeente, per gemeente en wijk, 1 januari...

Cijfers