Zoekresultaten

1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen
1152 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 3 van 47

Teelt wijndruiven groeit minder hard

In 2009 groeide het areaal wijndruiven met 4 hectare. Tussen 2003 en 2008 bedroeg de toename nog gemiddeld ruim 21 hectare per jaar.

Artikelen

Grote regionale verschillen in woningmarkt

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

9 procent van de coffeeshops staat te dicht bij een school

In het regeerakkoord is opgenomen dat coffeeshops op minimaal 350 meter van een school moeten liggen. In 2010 waren 58 coffeeshops in Nederland binnen een afstand van 350 meter van een school voor...

Artikelen

Regionale verschillen in de flexibele schil

Sociaal Bestek, december 2012

Artikelen

Minder fysieke, meer online kledingwinkels

Het aantal kledingzaken in de winkelstraat daalt de laatste jaren.

Artikelen

Woonoppervlakte in Nederland

Topografische kaarten van gemiddelde woonoppervlaktes van verschillende soorten huishoudens in Nederland.

Artikelen

Omzetontwikkeling bedrijven in Amsterdam 2012-2018

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in gemeente Amsterdam, 2012-2018

Cijfers

Verbeterd schattingsmodel voor korteafstandsmigratie in het regionaal prognosemodel PEARL

In dit artikel is nagegaan in hoeverre het ruimtelijk interactiemodel dat in de vorige regionale prognose is gebruikt voor de schatting van korteafstandsmigratie verder kan worden verbeterd. Op basis...

Artikelen

Regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa

Maatwerktabellen over de regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, ultimo 2010. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en...

Cijfers

Supermarkt voor meeste Nederlanders op loopafstand

De dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich in Nederland gemiddeld op 0,9 kilometer afstand. Acht op de tien Nederlanders hebben binnen een afstand van 1 kilometer minimaal één supermarkt.

Artikelen

Gemeenten begroten 2,6 miljard euro voor individuele zorg

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar bijna 2,6 miljard euro uit te geven aan huishoudelijke hulp en individuele mobiliteitsvoorzieningen zoals voorzien in de Wet maatschappelijke ondersteuning...

Artikelen

Verbeterde schattingswijze van migratie over korte afstand in het model PEARL

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In 2006 hebben het RPB en het CBS voor het eerst een regionale demografische prognose uitgebracht. Deze prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld...

Artikelen

Te veel fijn stof voor 420 duizend Nederlanders

Eén op de veertig inwoners van Nederland woonde in 2006 op een plaats waar te veel fijn stof in de lucht voorkwam.

Artikelen

Jongeren in Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland eerder uit huis

In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van Nederland. Voor een strook van plattelandsgemeenten in Overijssel, Noord-Brabant, noordelijk...

Artikelen

Maatwerk: Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners

Bijlage bij het thema-artikel: Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners.Inhoud: Tabel 1: Inwoners Flevoland met Amsterdam als geboortegemeente, per gemeente en wijk, 1 januari...

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Nederland regionaal

Statististische informatie op regionaal niveau, over onder meer provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, gemeenten, wijken en buurten.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Kunstenaars in Nederland

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft een beschrijving gemaakt van personen werkzaam als kunstenaar in Nederland in opdracht van Kunstenaars&CO, een stichting die kunstenaars ondersteunt bij het...

Artikelen