Zoekresultaten

91 resultaten voor keyword:recreatie
91 resultaten voor keyword:recreatie

Pagina 1 van 4

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends...

Publicaties

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

Trendrapport toerisme recreatie en vrije tijd 2020 toerismesector vrijetijdssector trends innovaties COVID-19-pandemie.

Publicaties

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Onder de sector cultuur, sport en recreatie vallen bedrijven en instellingen actief in kunst, cultuur, kansspelen, natuurbehoud, sport en recreatie, en bibliotheken en musea.

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends...

Publicaties

De Nederlandse sporteconomie

De satellietrekening sport voor het jaar 2015 waarin de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie wordt beschreven en vergeleken met die in voorgaande jaren.

Publicaties

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends...

Publicaties

Meer campinggasten in zomer 2018

Het was gedurende de zomermaanden juli en augustus 2018 drukker op de Nederlandse campings dan een jaar eerder.

Artikelen

Molenwaard gemeente met meeste monumentale molens

De gemeente Molenwaard heeft 43 molens met de status van rijksmonument.

Artikelen

Rijksmonumenten; regio (indeling 2016) 2013 - 2016

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente

Cijfers

Ecosysteem eenheden kaart

Afbakeningen van het grondgebied van Nederland naar ecosysteem eenheden.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 51

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Industrie en energie en Prijzen.

Artikelen

Bijna alle Nederlanders gaan er wel eens op uit

Bijna 99 van de 100 Nederlanders namen in 2013 deel aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. De populairste activiteiten in de vrije tijd zijn uitgaan, buitenrecreatie en...

Artikelen

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015’ geeft een actueel en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse toerisme. Voor het eerst verschijnt deze publicatie in nauwe...

Publicaties

Statistisch Bulletin nr. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie; Prijzen.

Artikelen

Woonlasten vormen bijna 40 procent uitgaven laagste inkomens

Woonlasten vormen de grootste uitgavenpost voor huishoudens. In de laagste inkomensgroep bedragen de woonlasten 39 procent van de bestedingen, maar het aandeel daalt naarmate het inkomen stijgt.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie en Prijzen.

Artikelen

dossier 'Provinciale Statenverkiezingen' met nieuws en factsheets

De verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 bepalen wie de komende vier jaren het provinciale beleid uitstippelen. Het provinciale beleid gaat onder meer over verkeer en vervoer,...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 50

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Prijzen

Artikelen

Toename jongeren met minimumloon

Het aantal banen met een minimumloon nam in de periode 2008-2012 licht toe. De toename zit vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar.

Artikelen