Nieuwe cijfers Zicht op Ondermijning - Vakantieparken

vakantiepark
© CBS
Het dashboard Zicht op ondermijning vakantieparken geeft inzicht in mogelijke risico’s voor ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.

Veel vakantieparken kunnen voldoen aan de huidige eisen van de consument en daarmee aantrekkelijk blijven voor toerisme en recreatie. Maar sommige parken kunnen op een gegeven moment een ander publiek gaan trekken, soms met dubieuze bedoelingen. Die vakantieparken lopen het risico misbruikt te worden voor criminele activiteiten. Dit dashboard bevat analyses die meer inzicht geven in dit risico. Verschillende partijen kunnen hiermee de preventieve bestrijding van misbruik van vakantieparken versterken.

Het project Zicht op Ondermijning - Vakantieparken is ontstaan als deelproject van het samenwerkingsverband Zicht op Ondermijning. De uitgangspunten en werkwijze van beide initiatieven zijn dan ook vergelijkbaar. Er wordt ook deels gebruik gemaakt van dezelfde data. Aanleiding is de Actie-agenda Vakantieparken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners.

Dit is de vierde release en het dashboard bevat inmiddels analyses over de volgende zeven onderwerpen: ingeschreven personen, incidenten, verdachten, problematische schulden, eigenaren van vakantiehuisjes, bedrijven en arbeidsmigranten.

De volgende tien provincies hebben een bestand met vakantieparkadressen geleverd en zijn opgenomen in het dashboard: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De resultaten worden getoond tot op regioniveau. Er worden geen specifieke parken getoond en de resultaten zijn niet herleidbaar tot individuen.