Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:prepensioenen
20 resultaten voor keyword:prepensioenen
Artikelen

Vut-fondsen kalven af

De afbouw van de vut zorgt voor een hogere arbeidsparticipatie van ouderen, en levert dame een bijdrage aan het bestrijden van de kosten van de vergrijzing. Het aantal VUT-fondsen is in 2011 gedaald...

Artikelen

Geen VUT, maar langer werken

Verzekerings-Archief, 2012 nr. 1; Kluwer

Artikelen

Bevolking naar inkomstenbron; arbeid, uitkering en/of pensioen; 1999-2008

Personen met arbeid, uitkering en/of pensioen of geen inkomsten. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en huishouden.

Cijfers

VUT wordt vervangen door langer werken

De VUT heeft nog een paar jaar te gaan. Vervroegde uittreding zit er niet meer in en de plannen om de AOW- en pensioenleeftijd met twee jaar of meer te verhogen krijgen steeds bredere steun....

Artikelen

De vergrijzing komt, de VUT gaat

Om de kosten van de vergrijzing op te vangen, is de wens van het huidige kabinet dat meer mensen aan het werk blijven. VUT-fondsen verkeren daardoor in de afbouwfase. Dit is overigens nog niet...

Artikelen

Meer 55-plussers aan het werk

De arbeidsparticpatie van de 55-tot 65-jarigen is in de periode 2001-2008 flink gestegen. De Sociaal Economische Raad heeft als doel gesteld dat in 2016 de arbeidsdeelname van de 20- tot 65-jarigen...

Artikelen

Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig

In de periode 2000–2007 is het aandeel economisch zelfstandige vrouwen toegenomen. Vooral bij vrouwen tussen 30 en 55 jaar was er een flinke stijging.

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Artikelen

VUT-fondsen nog minder dan tien jaar te gaan

VUT en prepensioen krijgen vanaf 2006 geen fiscale ondersteuning meer, en zullen in minder dan tien jaar ophouden te bestaan. De omvang van de VUT-fondsen is in 2005 nog stabiel. De premies,...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Stabiele omvang VUT-fondsen in 2000-2004

Elk jaar ontvangen de VUT-fondsen ongeveer 2,5 miljard euro aan premies, en keren ook weer 2,5 miljard euro uit. De beleggingsportefeuille heeft een omvang van ruim 3 miljard euro.

Artikelen

Forse banengroei in eerste kwartaal 2006

In het eerste kwartaal van 2006 waren er 35 duizend banen meer dan in het laatste kwartaal van 2005.

Artikelen
Artikelen