Banengroei zet versterkt door

In het derde kwartaal van 2006 was het aantal banen van werknemers 110 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit is een toename met 1,5 procent. De groei is een stuk groter dan die in de eerste helft van dit jaar. Toen was de toename van het aantal banen 1,1 procent. Het herstel van de werkgelegenheid zet daarmee versterkt door. Nederland telde in het derde kwartaal van dit jaar ruim 7,6 miljoen banen van werknemers.

Veruit de meeste banen kwamen erbij in de zakelijke dienstverlening. Een belangrijk deel daarvan zijn uitzendbanen. De uitzendkrachten zijn echter bij diverse bedrijfstakken werkzaam, zoals de industrie en in het vervoer. Ook in de handel en de horeca is een omslag gemaakt naar banengroei. De zorg blijft een belangrijke banenmotor met 22 duizend extra banen. In de industrie, bij de overheid en vooral bij het vervoer verdwijnen nog steeds banen.

Na correctie voor seizoeninvloeden steeg het aantal banen in het derde kwartaal van 2006 met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze toename is de hoogste sinds het tweede kwartaal van 2005, toen aan het banenverlies een eind kwam. Het is het zesde achtereenvolgende kwartaal waarin het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal toeneemt.

De lonen en salarissen per arbeidsjaar waren in het derde kwartaal 1,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Door lagere werkgeverspremies voor (pre)pensioen en arbeidsongeschiktheid bleef de totale loonkostenstijging beperkt tot 1,3 procent per arbeidsjaar. Dit is duidelijk meer dan in het tweede kwartaal toen de stijging slechts 0,6 procent bedroeg.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op themapagina Arbeid en sociale zekerheid.