De vergrijzing komt, de VUT gaat

Om de kosten van de vergrijzing op te vangen, is de wens van het huidige kabinet dat meer mensen aan het werk blijven. VUT-fondsen verkeren daardoor in de afbouwfase. Dit is overigens nog niet zichtbaar in de uitkomsten. Het balanstotaal en de kortlopende beleggingen van de VUT-fondsen zijn in 2007 gestegen.