VUT wordt vervangen door langer werken

De VUT heeft nog een paar jaar te gaan. Vervroegde uittreding zit er niet meer in en de plannen om de AOW- en pensioenleeftijd met twee jaar of meer te verhogen krijgen steeds bredere steun. VUT-fondsen verkeren in de afbouwfase, dit is overigens nog niet zichtbaar in de cijfers over deze fondsen. Het balanstotaal, de premies en de uitkeringen zijn in 2008 licht gestegen.