Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:politieregio
22 resultaten voor keyword:politieregio

Personen en bewoonde adressen in de politieregio Rotterdam-Rijnmond

In opdracht van COS Rotterdam is door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS een tabellenset samengesteld met het aantal inwoners van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en het aantal bewoonde...

Cijfers

Herziene versie: Daling geregistreerde criminaliteit stagneert

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Artikelen

Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme

In 2009 ondervond de bevolking van 15 jaar en ouder 6,3 miljoen delicten.

Artikelen

Nederlanders voelen zich iets veiliger

Begin 2006 voelden minder inwoners van Nederland zich onveilig dan een jaar eerder. Inwoners van Zeeland voelden zich het minst onveilig. Ook het aantal ondervonden delicten is van 2005 op 2006...

Artikelen

Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen

De waardering van Nederlanders van 15 jaar en ouder voor de politie. Onderwerpen zijn tevredenheid over politiecontacten, tevredenheid functioneren en zichtbaarheid politie in buurt, tevredenheid...

Publicaties

Tevreden over de buurt

De Nederlandse burgers zijn over het algemeen goed te spreken over hun woonomgeving. In 2011 gaven Nederlanders hun woonomgeving het rapportcijfers 7,5. Vooral mensen buiten de Randstad zijn erg...

Artikelen

Bevolking en bewoonde adressen per buurt; politieregio Rotterdam-Rijnmond

De tabellenset bevat gegevens over het aantal inwoners per buurt in de politieregio Rotterdam-Rijnmond (exclusief Rotterdam), naar leeftijd en geslacht. Ook wordt het aantal bewoonde adressen per...

Cijfers

Minder slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit

In 2007 gaf 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 29 procent.

Artikelen

Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

In alle regio’s van ons land is de traditionele criminaliteit (diefstal, inbraak, geweld, vernielingen) de afgelopen tien jaar gedaald. Het meest in de politieregio Limburg, het minst in de regio...

Artikelen

Nederlander tevredener over politie in de buurt

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief.

Artikelen

Criminaliteit nauwelijks gedaald

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht...

Artikelen

Veiligheidsgevoel stijgt, criminaliteit daalt

Begin 2008 voelde 20 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig.

Artikelen

Bewoonde adressen per buurt; politieregio Rotterdam-Rijnmond

De tabellenset bevat gegevens over het aantal bewoonde adressen per buurt in de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Opdrachtgever: Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond.

Cijfers

Kenmerken van politiemedewerkers, 2015-2019

Kenmerken van politiemedewerkers op de derde vrijdag van september van 2015 tot en met 2019, uitgesplitst naar enkele functies, clusters en regionale eenheden.

Cijfers

Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021

Als onderdeel van de Veiligheidsmonitor heeft het CBS de omgevingsadressendichtheid berekend per politieregio van 2021. Hierbij is onderscheid gemaakt naar basisteams, politiedistricten en regionale...

Cijfers
Artikelen

Bijna één op de tien reizigers mijdt openbaar vervoer wel eens wegens onveiligheid

Bijna een tiende van de Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen, voelt zich soms zo onveilig dat zij liever voor een andere vervoerswijze kiezen, of zelfs thuisblijven.

Artikelen

Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021

Kenmerken van politiepersoneel voor de bezetting op 30 juni 2021 en de bezetting op 31 december 2021, uitgesplitst naar politiedistricten.

Cijfers