Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:politieregio
20 resultaten voor keyword:politieregio

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen

De waardering van Nederlanders van 15 jaar en ouder voor de politie. Onderwerpen zijn tevredenheid over politiecontacten, tevredenheid functioneren en zichtbaarheid politie in buurt, tevredenheid...

Publicaties

Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

In alle regio’s van ons land is de traditionele criminaliteit (diefstal, inbraak, geweld, vernielingen) de afgelopen tien jaar gedaald. Het meest in de politieregio Limburg, het minst in de regio...

Artikelen

Burgers en politie; regio

Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt Regio's

Cijfers

Burgers en politie; persoonskenmerken 2012-2019

Contacten politie, tevredenheid contacten functioneren politie in buurt

Cijfers

Nederlander tevredener over politie in de buurt

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief.

Artikelen
Artikelen

Tevreden over de buurt

De Nederlandse burgers zijn over het algemeen goed te spreken over hun woonomgeving. In 2011 gaven Nederlanders hun woonomgeving het rapportcijfers 7,5. Vooral mensen buiten de Randstad zijn erg...

Artikelen

Criminaliteit nauwelijks gedaald

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht...

Artikelen

Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme

In 2009 ondervond de bevolking van 15 jaar en ouder 6,3 miljoen delicten.

Artikelen

Herziene versie: Daling geregistreerde criminaliteit stagneert

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Artikelen

Bijna één op de tien reizigers mijdt openbaar vervoer wel eens wegens onveiligheid

Bijna een tiende van de Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen, voelt zich soms zo onveilig dat zij liever voor een andere vervoerswijze kiezen, of zelfs thuisblijven.

Artikelen

Veiligheidsgevoel stijgt, criminaliteit daalt

Begin 2008 voelde 20 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig.

Artikelen

Minder slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit

In 2007 gaf 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 29 procent.

Artikelen

Nederlanders voelen zich iets veiliger

Begin 2006 voelden minder inwoners van Nederland zich onveilig dan een jaar eerder. Inwoners van Zeeland voelden zich het minst onveilig. Ook het aantal ondervonden delicten is van 2005 op 2006...

Artikelen