Een op de drie inwoners ziet graag meer politie op straat

De meeste Nederlanders zien de politie minder dan een keer per week in hun straat. Eén op de drie vindt dat de politie vaker in hun woonbuurt zou moeten komen. Vooral bewoners van (sterk) stedelijke buurten willen meer blauw op straat.

Meeste burgers zien politie minder dan eens per week

Begin 2007 zien bijna twee op de drie inwoners de politie minder dan een keer per week in de straat. Twaalf procent ziet de politie dagelijks en zeventien procent rond éénmaal per week. Bijna drie van de tien inwoners zien de politie dus minstens een keer per week in hun buurt.

Zichtbaarheid politie in de woonbuurt, 2007

Zichtbaarheid politie in de woonbuurt, 2007

Politie meer zichtbaar

Een derde van de inwoners vindt dat de politie vaker in hun buurt zou moeten komen. Voor vrijwel even veel inwoners hoeft dit niet vaker maar ook niet minder vaak. Slechts een klein deel, vier procent, zou de politie minder vaak in hun straat willen zien. Voor bijna drie op de tien inwoners maakt het niet uit of zij de politie vaker of minder vaak signaleren.

Van de inwoners die de politie minder dan eenmaal per week zien, wil ruim een derde dat de politie vaker te zien is. Van degenen die de politie minstens eenmaal per week zien, wil een kwart dit.

Wenselijkheid politie in de woonbuurt, 2007

Wenselijkheid politie in de woonbuurt, 2007

Politie vooral zichtbaar in sterk stedelijke buurten

De zichtbaarheid van de politie is vooral hoog in een zeer sterk stedelijke woonomgeving: daar ziet bijna de helft van de inwoners de politie minstens een keer per week. In minder stedelijke buurten is de politie veel minder opvallend aanwezig.
In zeer sterk stedelijke buurten is ook de behoefte aan meer blauw op straat het hoogst. Bijna veertig procent van die bewoners geeft aan dat zij de politie vaker willen zien. In niet-stedelijke buurten is dit een kwart.

In de politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden is de zichtbaarheid van de politie hoger dan het landelijke gemiddelde. In deze drie regio’s en in de regio’s Midden- en West-Brabant, Limburg-Zuid en Flevoland is ook het aandeel dat de politie vaker op straat wil zien hoger dan gemiddeld.

Zichtbaarheid politie in de woonbuurt naar stedelijkheid buurt, 2007

Zichtbaarheid politie in de woonbuurt naar stedelijkheid buurt, 2007

Harry Huys

Bron: Zichtbaarheid politie in de woonbuurt 2007