Geregistreerde criminaliteit daalt het meest in de grote gemeenten

De geregistreerde criminaliteit is in de grote gemeenten sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Vergeleken met het piekjaar 2002 nam de geregistreerde criminaliteit in deze gemeenten af met 17 procent, tegen 6 procent voor de overige gemeenten. Vooral het aantal diefstallen en inbraken is sterk gedaald.

Door de politie geregistreerde criminaliteit

Criminaliteit verder afgenomen

In 2005 heeft de politie ruim 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd. Dat is een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met 2002 was de afname 11 procent. Daarmee was de geregistreerde criminaliteit in 2005 weer terug op het niveau van de jaren 1997/1998.

Bijna de helft van alle misdrijven die in 2005 door de politie zijn geregistreerd, werd in de 25 grote gemeenten gepleegd. In 2005 waren dat 554 duizend misdrijven, een daling van 17 procent vergeleken met 2002. Voor de overige gemeenten samen was de daling 6 procent.

Geregistreerde criminaliteit in de vier grootste steden

Geregistreerde criminaliteit in Utrecht sterk gedaald

In Utrecht is het aantal misdrijven per duizend inwoners van 12–79 jaar het sterkst gedaald van de grote gemeenten: van 277 in 2001 naar 173 in 2005. Desondanks bleef Utrecht de gemeente met de meeste misdrijven per duizend inwoners. Ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht, Haarlem en Tilburg lagen de aantallen geregistreerde misdrijven per hoofd van de bevolking aanzienlijk lager dan een aantal jaren eerder.

Minder diefstal en inbraak

De daling van de totale geregistreerde criminaliteit komt vooral door een daling van het aantal vermogensmisdrijven zoals diefstal en inbraak (20 procent sinds 2002) Vooral het aantal autokraken is sinds 2002 fors gedaald. Het aantal geregistreerde vernielingen is juist met 6 procent toegenomen. Deze toename vond vooral plaats van 2004 op 2005.

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is sinds 2002 van jaar op jaar toegenomen. Daarbij is het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per duizend inwoners echter stabiel gebleven doordat ook de omvang van de bevolking is toegenomen. De meeste geweldsmisdrijven werden in 2005, net als in de voorgaande jaren, in Amsterdam en Rotterdam geregistreerd (17 per duizend inwoners), gevolgd door Den Haag, Arnhem, Eindhoven en Tilburg (alle met 14 per duizend inwoners).

Geregistreerde criminaliteit naar type

Harry Eggen

Bron: StatLine, Geregistreerde criminaliteit naar gemeentegrootte en soort misdrijf

Bron: StatLine, Geregistreerde criminaliteit naar politieregio en type misdrijf

Bron: StatLine, Geregistreerde criminaliteit naar type misdrijf