Nederlander tevredener over politie in de buurt

Politieauto bij hek dat toegang geeft tot de westerheide
Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief. Ook de waardering voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie is de afgelopen jaren toegenomen. De tevredenheid over de politie is in stedelijke gebieden groter dan in minder stedelijke gebieden. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.
Iets meer mensen zijn positief over het functioneren van de politie in de woonbuurt. In 2012 was 25 procent hierover tevreden, in 2016 is dit 27 procent. Verder was 7 procent in 2016 ontevreden, 18 procent was niet tevreden en niet ontevreden. Vijf procent heeft geen antwoord gegeven. Het grootste deel (43 procent) geeft, evenals in voorgaande jaren, aan dit niet te kunnen beoordelen.

Tevredener op meeste terreinen

Nederlanders zijn over het functioneren van de politie positiever gaan denken tussen 2012 en 2016. Zij vinden vaker dat de politie de burgers in hun buurt beschermt, dat de politie haar best doet en dat de politie reageert op problemen die in de buurt spelen. Meer inwoners hebben het gevoel dat zij serieus worden genomen. Over het contact dat de politie heeft met buurtbewoners en over de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken. Toch is ook de tevredenheid hierover toegenomen tussen 2012 en 2016. Alleen het percentage dat vindt dat de politie te weinig bekeuringen uitdeelt in de buurt, is niet veranderd.

Tevredenheid over functioneren politie in buurt
 201620152012
De politie:
pakt zaken efficiënt aan24,121,819,7
heeft contact met bewoners 25,12220,2
bekeurt te weinig28,526,927,7
reageert op problemen 42,739,937
doet haar best42,839,636,7
biedt burgers bescherming45,541,739
neemt je serieus47,143,842,8

Ook meer tevreden over blauw op straat

Het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de eigen woonbuurt heeft zich eveneens gunstig ontwikkeld. In 2012 was 52 procent van de burgers van mening dat je de politie te weinig in de buurt zag, in 2016 is dit nog 47 procent. Het aandeel bewoners dat vindt dat de politie te weinig uit de auto komt, niet snel genoeg komt als je ze roept en te weinig aanspreekbaar is, ligt in 2016 4 procentpunt lager dan in 2012. Ook vinden minder mensen dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken.

Oordeel beschikbaarheid politie in buurt
 201620152012
De politie:
komt niet snel als je ze roept16,118,420,4
heeft te weinig tijd 28,33131,2
is te weinig aanspreekbaar33,135,837,2
komt te weinig uit de auto40,142,244,4
zie je te weinig46,748,651,7

Tevredenheid over politie groter in stedelijke regio’s

In meer verstedelijkte gebieden zijn burgers positiever over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie dan in minder verstedelijkte gebieden. In 2016 liep het aandeel dat tevreden is over het functioneren in de buurt uiteen van 17 procent in het politiedistrict Zuid-West-Limburg met Maastricht als centrumplaats, tot 38 procent in district Den Haag Centrum. Ook over de zichtbaarheid van de politie zijn burgers in Den Haag Centrum het meest te spreken: 26 procent van hen is van mening dat je de politie te weinig ziet. In het West-Brabantse district de Markiezaten vindt 60 procent dit.