Minder slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit

In 2007 gaf 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 29 procent. Ook het aantal ondervonden delicten verminderde in dezelfde periode. Begin 2007 voelde 22 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Ook dat percentage is gedaald. In 2005 was het nog 27 procent. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor Rijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. 

Vooral minder diefstal

Het aantal Nederlanders dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit, is gedaald. Begin 2007 heeft 26 procent van de Nederlanders in het jaar daaraan voorafgaand te maken gehad met veel voorkomende criminaliteit. Een jaar eerder was dat nog 27 procent, in 2005 was het percentage 29. Nederlanders zijn vooral minder slachtoffer geworden van diefstal. Er zijn met name minder fietsdiefstallen. Daarentegen bleef het percentage slachtoffers van vandalisme- en geweldsdelicten de afgelopen jaren vrijwel stabiel.

Meeste slachtoffers in verstedelijkte politieregio’s

Stedelingen zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan mensen in niet-stedelijke gebieden. In sterk verstedelijkte politieregio’s, zoals Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, lag het percentage slachtoffers boven het landelijk gemiddelde van 26 procent. Ook Gelderland-Zuid had in 2007 een hoger percentage slachtoffers dan gemiddeld. Zeeland had het laagste slachtofferpercentage. In deze regio zei 19 procent van de inwoners slachtoffer geweest te zijn.

Onveiligheidsgevoelens opnieuw gedaald

Begin 2007 voelde 22 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Dat is minder dan in 2006 en 2005. Toen was het 24 en 27 procent. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 jaar voelen zich wel eens onveilig. Ongeveer 30 procent van hen antwoordde bevestigend op de vraag of ze zich wel eens onveilig voelen. Na het 25ste levensjaar nemen de onveiligheidsgevoelens gestaag af. Van de 65-plussers voelde 16 procent zich wel eens onveilig.

Slechts een klein gedeelte van de bevolking voelt zich vaak onveilig. In 2007 gaf 3 procent te kennen zich vaak onveilig te voelen. Ook dat percentage is de afgelopen jaren gedaald. In 2005 was dat nog 5 procent. Het zijn vooral 55-plussers die zich vaak onveilig voelen.

Onveiligheidsgevoelens in landelijke gebieden het laagst

In de politieregio Drenthe voelde 13 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dat is het laagste percentage van alle politieregio’s. Het hoogste percentage komt voor in Rotterdam-Rijnmond. Hier voelde 29 procent zich wel eens onveilig. Ook het gevoel van onveiligheid hangt samen met de stedelijkheid. In de weinig verstedelijkte regio’s Fryslân, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland was het percentage lager dan het landelijke gemiddelde van 22. Inwoners van Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Limburg-Zuid voelen zich meer dan gemiddeld onveilig.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads