Zoekresultaten

129 resultaten voor keyword:pensioenen
129 resultaten voor keyword:pensioenen

Pagina 1 van 6

Eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, naar herkomstgroepering en woongemeente, 2014

Maatwerktabel over de regionale spreiding van eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa op 1-1-2014. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Cijfers

Welvaart van gepensioneerden

In dit achtergrondartikel wordt de welvaartspositie van gepensioneerden geschetst aan de hand van diverse indicatoren afkomstig uit de publicatie Welvaart in Nederland 2019.

Artikelen
Cijfers

Witte vlekken op pensioengebied 2008 en 2009

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2008 en 2009. Opdrachtgever: ministerie van SZW.

Artikelen

Steeds minder mensen zien af van betaald werk

Sociaal Bestek, januari 2010

Artikelen

Pensioenpot vult zich ondanks hogere uitkeringen

De pensioenpot waaruit de pensioenuitkeringen betaald worden, werd in het laatste kwartaal van 2009 verder aangevuld. De pensioenvoorzieningen, in beheer bij pensioenfondsen en levensverzekeraars,...

Artikelen

Pensioenaanspraken; Geld van nu voor later

Dit rapport beschrijft de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

Publicaties

Sterfte naar leeftijd en jaarbedrag uit loon en winst, 2007-2011

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2007-2011, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en inkomsten (incl. van de partner) uit loon, winst en pensioen (excl. AOW)....

Cijfers

Helft werknemers heeft weinig vertrouwen in eigen pensioenfonds

Van de werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, heeft 55 procent niet zo veel of zelfs helemaal geen vertrouwen in hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit betreft vooral...

Artikelen

Werkenden in het onderwijs het oudst

De gemiddelde leeftijd van werkenden in het onderwijs was in 2007 ruim 43 jaar. Daarmee is het onderwijs de meest vergrijsde bedrijfstak in Nederland.

Artikelen

Gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen, 2018

Aantal gepensioneerden naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW waarvoor de koopkrachtontwikkeling in 2018 is vastgesteld

Cijfers

Maatwerktabellen over sterfte in 2006-2010

De sterftefrequenties worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en jaarbedrag uit loon, winst en pensioen. Aanvullende tabellen zijn op aanvraag beschikbaar....

Cijfers

Drie kwart AOW'ers heeft aanvullend pensioen

Van de bijna 2,5 miljoen AOW’ers in 2008 ontving 73 procent een aanvullend pensioen.

Artikelen

Emancipatiemonitor 2008

Arbeidsdeelname van vrouwen flink gestegen

Artikelen

Maatwerktabellen over sterfte in 2007-2011

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2007-2011, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomsten (van de partner) uit loon, winst en pensioen. Het...

Cijfers

Pensioen: bijna 20 duizend euro per jaar

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8 100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4 600 euro AOW en 3 500 euro arbeidsgerelateerd pensioen.

Artikelen

Witte vlekken op pensioengebied 2010

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2010. Opdrachtgever: ministerie van SZW

Artikelen

Meningen over pensioenkwesties

Sociaaleconomische trends 2014. De pensioenproblematiek in Nederland staat volop in de belangstelling. Zowel de pensioenfondsen als de overheid nemen diverse maatregelen om de pensioenen betaalbaar...

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers in 2018

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Cijfers

Pensioenleeftijd niet vaak 65

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen