Zoekresultaten

113 resultaten voor keyword:pensioenen
113 resultaten voor keyword:pensioenen

Pagina 3 van 5

Pensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens verder gedaald

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2013 met 2,6 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De daling ligt in lijn met die van de afgelopen kwartalen en...

Artikelen

Ruim 40 procent van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2012 verder opgelopen tot 63,6 jaar. Dat is een half jaar hoger dan in 2011

Artikelen

Helft werknemers heeft weinig vertrouwen in eigen pensioenfonds

Van de werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, heeft 55 procent niet zo veel of zelfs helemaal geen vertrouwen in hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit betreft vooral...

Artikelen

In 2011 meer zaken bij de bestuursrechter

In 2011 heeft de bestuursrechter van de rechtbanken 5 procent meer zaken afgedaan dan in 2010. Een op de vijf zaken werd gegrond verklaard of toegewezen. Een op de drie zaken werd ingetrokken voordat...

Artikelen

Huishoudens voelen de crisis in de portemonnee

In het tweede kwartaal van 2012 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens op jaarbasis met 2,8 procent gekrompen. Hiermee is de krimp nog sterker dan in het derde kwartaal van 2009.

Artikelen

Banksparen gewild alternatief

Eind 2011 hebben Nederlandse huishoudens bijna 11 miljard euro ingelegd in bankspaarproducten. Dat is bijna 5 miljard euro (ruim 80 procent) meer dan een jaar eerder en bijna vijf keer zoveel als in...

Artikelen

Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen

Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen. Sinds 2006 is het aandeel gepensioneerden in...

Artikelen

Inkomen en vermogen op de oude dag - voormalige werknemers en zelfstandigen vergeleken

Zelfstandigen krijgen na hun 65e gemiddeld minder pensioen dan werknemers, maar hebben meer vermogen. Wat betekent dit voor hun financiële situatie? Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Oudere werknemers denken langer te kunnen doorwerken

Werknemers van 55 tot en met 64 jaar denken hun huidig werk te kunnen voortzetten tot een leeftijd van gemiddeld 64,7 jaar. Dat is anderhalf jaar later dan werknemers momenteel met pensioen gaan. Dit...

Artikelen

Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW

In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Bijna negen van de tien ontvingen aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen.

Artikelen

Witte vlekken op pensioengebied 2010

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2010. Opdrachtgever: ministerie van SZW

Artikelen

Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Het verschil met de mannelijke 65-plussers is echter nog steeds groot.

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers ruim 63 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2011 opgelopen tot ruim 63 jaar.

Artikelen

Minder huishoudens langdurig afhankelijk van uitkering

In 2010 waren 855 duizend huishoudens langdurig van een uitkering afhankelijk. Dat waren er bijna 40 duizend minder dan in 2009.

Artikelen

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

In het voorontwerp voor de nieuwe pensioenwet wordt voorgesteld de richtleeftijd voor AOW en pensioen, na een eerste verhoging tot 66 jaar, te koppelen aan de resterende levensverwachting op...

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers weer hoger

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2010 opgelopen tot 62,7 jaar. De pensioenleeftijd steeg in alle bedrijfstakken.

Artikelen

Pensioen: bijna 20 duizend euro per jaar

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8 100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4 600 euro AOW en 3 500 euro arbeidsgerelateerd pensioen.

Artikelen

Witte vlekken op pensioengebied 2008 en 2009

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2008 en 2009. Opdrachtgever: ministerie van SZW.

Artikelen

Werkelijke levensduur hoger dan levensverwachting

Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal ouderen nog iets sterker zal stijgen dan eerder werd aangenomen.

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers niet verder toegenomen

In 2008 gingen bijna 68 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde leeftijd van werknemers bedroeg 62 jaar.

Artikelen

Pensioenaanspraken; Geld van nu voor later

Dit rapport beschrijft de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

Publicaties

Steeds minder ouderen buiten de beroepsbevolking

Het percentage 50-plussers buiten de beroepsbevolking blijft dalen. Gemiddeld gaat de Nederlander later met pensioen.

Artikelen

Vijftigplussers op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen