Zoekresultaten

113 resultaten voor keyword:pensioenen
113 resultaten voor keyword:pensioenen

Pagina 2 van 5

Pensioenaansprakenstatistiek, 2016

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2016.

Artikelen

Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Cijfers

Witte vlek op pensioengebied 2016

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Cijfers

Pensioenaansprakenstatistiek, 2015

Verantwoording en eerste resultaten van de per 2015 vernieuwde pensioenaansprakenstatistiek.

Artikelen

Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2017 met 1,4 procent. Dat was minder dan de inflatie.

Artikelen

Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 1999-2016

Van arbeid naar pensioen geslacht, leeftijd, herkomst, bedrijfstakken, opleidingsniveau

Cijfers

Pensioenleeftijd werknemers in 2016 niet gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, was in 2016 64 jaar en 5 maanden. Dat is gelijk aan 2015.

Artikelen

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van consumenten.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Huishoudens ingedeeld in klassen van het primair, bruto- en besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens

Cijfers

Loopbaan of bijbaan als zzp'er?

Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen,...

Artikelen

CBS en TNO: Een op de zeven werknemers heeft burn-outklachten

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag,...

Artikelen

Ruim 300 duizend mensen vonden werk in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2015 hebben ruim 300 duizend personen werk gevonden die het kwartaal daarvoor nog geen werk hadden. Ruim de helft van hen was toen niet actief op de arbeidsmarkt,...

Artikelen

Koopkracht gestegen na vier jaar daling

Na vier jaar daling is de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2014 met 1,5 procent toegenomen. Alle bevolkingsgroepen zagen in een langzaam aantrekkende economie hun koopkracht stijgen....

Artikelen

Totale pensioenaanspraken van Nederland in beeld

Alle westerse landen worstelen vanwege de vergrijzing met de betaalbaarheid van hun pensioenen. Nederland neemt internationaal een bijzondere positie in vanwege het enorme pensioenvermogen dat is...

Artikelen

AOW-aanspraken overtreffen die op aanvullend pensioen

De AOW-aanspraken zijn tussen 2008 en 2014 bijna verdubbeld en overtreffen ruimschoots de aanspraken op het aanvullende werknemerspensioen.

Artikelen

‘Structurele veranderingen nodig voor blijvend herstel economie’

Econoom Barbara Baarsma schuwt uitgesproken opinies niet, maar verpakt ze beleefd in heldere analyses. Ze is directeur van SEO Economisch Onderzoek. Dat bureau voert al 65 jaar onderzoek uit in...

Artikelen

Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. Het aantal gepensioneerden onder 55- tot 65-jarigen neemt drastisch af, terwijl het totale...

Artikelen

Koopkracht daalt ook in 2013

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2013 met 1,1 procent afgenomen. De koopkracht daalde daarmee voor het vierde jaar op rij, geheel in lijn met de economische crisis en de oplopende...

Artikelen

Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

De economische crisis die Nederland sinds eind 2008 in de greep heeft, heeft de huishoudens de afgelopen jaren in hun portemonnee getroffen. De koopkracht daalde in 2012 voor het derde jaar op rij....

Artikelen

Meningen over pensioenkwesties

Sociaaleconomische trends 2014. De pensioenproblematiek in Nederland staat volop in de belangstelling. Zowel de pensioenfondsen als de overheid nemen diverse maatregelen om de pensioenen betaalbaar...

Artikelen

Werknemers geven voorkeur aan zekerheid in pensioen

Werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen blijken, desgevraagd, vooral voorkeur te geven aan financiële zekerheid voor hun oude dag. Het merendeel wil geen lager pensioen, ook al betekent...

Artikelen

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is tussen 2000 en 2012 flink toegenomen. Wel is dit aandeel nog steeds aanmerkelijk lager dan bij mannen.

Artikelen

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens wederom lager

In het vierde kwartaal van 2013 lag het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 1,1 procent lager dan een jaar eerder. Het reëel beschikbaar inkomen daalt al vanaf het derde kwartaal van...

Artikelen