Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:overheidsorganisatie
11 resultaten voor keyword:overheidsorganisatie

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Angelique Berg nieuwe directeur-generaal CBS

Angelique Berg wordt directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

Meer geld naar volksgezondheid en sociale bescherming

De uitgaven van de overheid zijn tussen 2010 en 2017 licht verschoven. Aan het eind van deze periode ging er vooral meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming, en minder naar...

Artikelen

Democratische controle vergroten met open data

Open data bieden burgers de kans om de overheid te controleren en aan te spreken op haar verantwoordelijkheid

Artikelen
Artikelen

CBS wint Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015

CBS is verkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar 2015

Artikelen

Wet Inburgering

Wet Inburgering

Overig

Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden (KREDO)

Aanleveren informatie voor Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden

Overig

Centrale overheid

Informatie over de financiële overheidsstatistieken en het aanleveren van gegevens.

Overig

Single information Single audit - verantwoordingsjaar 2023

Financiële verantwoording door gemeenten en provincies via Single information, Single audit (SiSa)

Overig

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Overig