Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:ongehuwd
56 resultaten voor keyword:ongehuwd

Pagina 1 van 3

Ouders van ruim vier op de tien baby’s niet getrouwd

Baby’s hebben steeds vaker ongehuwde ouders, in 2015 was dat 44%. Meestal heeft de vader het kind erkend.

Artikelen

Single geeft meer uit aan vakantie

Singles geven ruim 200 euro meer uit aan een lange vakantie in het buitenland dan de doorsnee vakantieganger. De gemiddelde Nederlander besteedde in 2014 per persoon in totaal 814 euro aan vakantie,...

Artikelen

'Latters' willen vrijheid

8 procent van de Nederlanders met een relatie woont niet samen. Een kwart hiervan wil ook in de toekomst een latrelatie. Waarom willen ze dat?

Artikelen

Vooral meer gezinnen verhuisd

Het aantal mensen dat is verhuisd, lag in 2014 hoger dan in de vijf jaren hiervoor. In de eerste maanden van dit jaar zette deze stijgende lijn door. Eerst waren het de ongehuwde stellen, meestal...

Artikelen

25 jaar geboorteregeling

Vanaf de jaren 1980 heeft het CBS bijgehouden welke geboorteregelende middelen er in Nederland werden en worden gebruikt. Gegevens daarover kwamen vooral beschikbaar via het vijfjaarlijkse Onderzoek...

Artikelen

Twintigers minder huisje boompje beestje dan eerdere generatie

Tegenwoordig settelen twintigers zich op latere leeftijd dan tien jaar geleden. Deze "flexgeneratie" volgt langer onderwijs, komt op latere leeftijd op de arbeidsmarkt en kiest ook later voor...

Artikelen

Ruim een vijfde van de alleenstaanden heeft een lat-relatie

Niet alle alleenstaanden zijn ook single: ruim twintig procent van de volwassen alleenstaanden of alleenstaande ouders woont niet samen, maar heeft wel een partner. Jongeren hebben vaker zo’n...

Artikelen

Ruim 140 duizend samenwonende volwassen kinderen met ouders op leeftijd

In 2013 zijn er 144 duizend huishoudens waarin een of meer volwassen kinderen samenwonen met een of beide ouders van 65 jaar of ouder. Samen een woning delen kan worden gezien als de uiterste vorm...

Artikelen

Meer AOW'ers maar woningdelen van AOW'ers met volwassen kinderen blijft gelijk

Het aantal 40-plussers van wie één of beide ouders nog leven nam enorm toe de afgelopen tien jaar. Ondanks deze toename bleef het aantal huishoudens waarin volwassen kinderen met hun ouders op...

Artikelen

Steeds vaker relatie via internet

Internet wordt steeds meer een middel om een vaste partner te ontmoeten. Van de stellen die in de afgelopen vijf jaar zijn gaan samenwonen, heeft ruim 13 procent elkaar gevonden via internet. Vooral...

Artikelen

Perspectief op veranderde levenslopen: leven, leren en werken naar geboortegeneratie

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. In dit artikel wordt beschreven hoe individuele levenslopen zijn veranderd sinds 1945. Opeenvolgende geboortegeneraties gingen vaker...

Artikelen

Huishoudensprognose 2013-2060: sterke toename oudere alleenstaanden

De nieuwe CBS-huishoudensprognose voorziet een toename van het aantal huishoudens van de huidige 7,6 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de...

Artikelen

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

De gezinsfase speelt bij de verhuisgeneigde huurders een belangrijke rol in de huur- of koopplannen. Zo hebben jonge kinderloze paren een veel sterkere intentie om te kopen dan paren met kinderen....

Artikelen

Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen

De leeftijd bij eerste samenwonen is gerelateerd aan de huwelijksleeftijd van de ouders. Ook andere factoren spelen een rol bij de timing van het samenwonen. Zo gaan kinderen na een scheiding van de...

Artikelen

Met partner vaker gelukkig

Ongeveer 9 op de 10 volwassenen in ons land voelen zich gelukkig. Dat geldt vooral voor mensen die samenwonen met een partner.

Artikelen

Blijven zitten waar je zit. De invloed van levensloopgebeurtenissen op het kopen van een huis

Mensen die plannen hebben om naar een koopwoning te verhuizen, slagen daar lang niet altijd in. Onvoorziene gebeurtenissen in de privésfeer geven soms een extra push om toch te verhuizen. Mensen met...

Artikelen

Bijna 900 duizend mensen willen aan de slag

In het eerste kwartaal van 2012 wilden 883 duizend personen een baan van twaalf uur of meer per week. De afgelopen zes jaar zijn dit er niet eerder zo veel geweest. Bijna de helft van de werkwilligen...

Artikelen

Geëmigreerde vijftigers en zestigers hebben meer vermogen dan blijvers

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen.

Artikelen
Artikelen

Niet-gehuwd samenwonen in de Europese Unie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In veel landen, vooral in het noordelijke deel van de Europese Unie (EU), is niet-gehuwd samenwonen voor jonge mensen zonder kinderen inmiddels de norm geworden....

Artikelen

Dakloos in Nederland

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de omvang en het profiel van de populatie feitelijk daklozen in Nederland. Hoewel er op lokaal niveau diverse...

Artikelen

Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. Van de kinderen die sinds de jaren negentig uit huis gingen is ongeveer 15 procent een boemerangkind: zij keerden na verloop van tijd voor een poosje terug naar...

Artikelen

Steeds meer boemerangkinderen

Een steeds groter aandeel jongeren komt na het verlaten van het ouderlijk huis weer een tijdje thuis wonen. De belangrijkste redenen voor de groei van het aantal boemerangkinderen zijn het stuklopen...

Artikelen

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren. Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met...

Artikelen

Steeds meer samenwoners hebben een samenlevingscontract

Op 1 januari 2009 woonden 820 duizend paren niet-gehuwd samen. Ruim de helft daarvan had een samenlevingscontract afgesloten.

Artikelen