Steeds vaker relatie via internet

Internet wordt steeds meer een middel om een vaste partner te ontmoeten. Van de stellen die in de afgelopen vijf jaar zijn gaan samenwonen, heeft ruim 13 procent elkaar gevonden via internet. Vooral voor ouderen en gescheiden mensen loopt de zoektocht frequent via internet.

13 procent via internet

In korte tijd heeft het internet zich gemanifesteerd als nieuw middel om een partner te vinden. Van de partners die tussen 1998 en 2003 gingen samenwonen had nog minder dan 2 procent elkaar via internet ontmoet. Vijf jaar later was dit al bijna 10 procent en tussen 2008 en 2013 steeg het verder naar ruim 13 procent. Van deze stellen leerde ongeveer de helft elkaar kennen via een datingsite. De andere helft kwam wel via internet in contact, maar niet via een datingsite.

Meeste ontmoetingen in vrije tijd

Nog steeds hebben de meeste stellen die gaan samenwonen  elkaar ontmoet bij het uitgaan, op vakantie of tijdens een andere vorm van vrijetijdsbesteding, maar de rol hiervan loopt duidelijk terug. Dat geldt ook voor ontmoetingen via een vereniging (sport of hobby) of via de kerk. In de plaats daarvan komt de betekenis van internet snel op. Een partner vinden via werk, school, vrienden en familie bleef gelijk.

Hoe of waar mensen de partner hebben ontmoet met wie zij nu maximaal vijf jaar samenwonen

Hoe of waar mensen de partner hebben ontmoet met wie zij nu maximaal vijf jaar samenwonen

Internet als relatiemarkt vooral populair bij 40-plussers

De groei van internet op de relatiemarkt komt vooral op het conto van veertigers en ouderen.  Twintigers gaan weliswaar aanzienlijk vaker samenwonen of trouwen dan vijftigers, maar als vijftigers gaan samenwonen of trouwen dan hebben zij hun partner wel vaker via internet ontmoet. Van de 50- tot 65-jarige mensen die tussen 2008 en 2013 met hun partner zijn gaan samenwonen heeft meer dan 37 procent deze via internet leren kennen. Bij veertigers ligt dit aandeel nog boven de 20 procent en bij de mensen jonger dan 30 jaar is dit slechts 6 procent.

Samenwonende partners (ongehuwd of gehuwd) in 2008-2013, die elkaar via internet hebben ontmoet

Samenwonende partners (ongehuwd of gehuwd) in 2008-2013, die elkaar via internet hebben ontmoet

Minder leeftijdsverschil

Bij stellen die elkaar via internet hebben leren kennen is het leeftijdsverschil 3,2 jaar. Dat is minder dan van de stellen die elkaar via andere wegen dan internet hebben leren kennen. Zij hebben een leeftijdsverschil van gemiddeld 4 jaar.. Ook als rekening wordt gehouden met leeftijd (internetpartners zijn gemiddeld wat ouder) blijft dit verschil bestaan.

Gescheiden mensen vinden hun nieuwe partner vaker via internet

Daarnaast blijkt, onafhankelijk van de leeftijd, dat mensen die al een keer gescheiden zijn hun huidige partner vaker via internet hebben ontmoet. Mensen die ooit een samenwoonrelatie of een huwelijk zagen stranden, vonden hun huidige partner in 21 procent van de gevallen via internet. Van degenen die nog niet eerder waren gescheiden was dit 9 procent.

Niels Kooiman en Jan Latten

Bron: Wijze waarop partners elkaar hebben ontmoet, naar periode waarin zij zijn gaan samenwonen (maatwerktabel)