Steeds meer samenwoners hebben een samenlevingscontract

Op 1 januari 2009 woonden 820 duizend paren niet-gehuwd samen. Ruim de helft daarvan had een samenlevingscontract afgesloten. Sinds 1995 is het aantal niet-gehuwde paren met 300 duizend gestegen. Ook het aandeel stellen met een samenlevingscontract nam de afgelopen jaren toe.

Meer samenlevingscontracten bij jong en oud

Ruim de helft van de niet-gehuwde samenwoners had in 2008 een samenlevingscontract. In 2003 lag dit aandeel 5 procentpunt lager. Het aandeel paren met een samenlevingscontract of het voornemen om dit af te sluiten is zowel onder jongere als  oudere samenwoners gestegen.

Aandeel niet-gehuwde samenwoners dat samenlevingscontract heeft of wil

Aandeel niet-gehuwde samenwoners dat samenlevingscontract heeft of wil

Oudere niet-gehuwde samenwoners hebben of willen vaker een samenlevingscontract dan jongeren. Van de oudere paren hebben of willen acht op de tien een contract, tegen zes op de tien jonge stellen.

Fors meer niet-gehuwde paren met kinderen

De komst van kinderen is voor stellen steeds minder vaak een reden om te trouwen. In 2009 hadden vier op de tien niet-gehuwde paren thuiswonende kinderen, tegen twee op de tien in 1995. De stijging van het aantal niet-gehuwde paren is sinds 2000 voornamelijk aan paren met kinderen toe te schrijven.

Aantal niet-gehuwde samenwonende paren

Aantal niet-gehuwde samenwonende paren

Aandeel stellen met trouwplannen stabiel

Van de oudere stellen die niet-gehuwd samenwonen, denkt een kwart nog te gaan trouwen. Van de jongste samenwoners wil drie kwart in het huwelijksbootje stappen. Opvallend is dat het aandeel met trouwplannen onder niet-gehuwde samenwoners tussen 2003 en 2008 niet is gedaald.

Aandeel niet-gehuwde samenwoners met trouwplannen

Aandeel niet-gehuwde samenwoners met trouwplannen

Arie de Graaf

Bron: StatLine, Huishoudens