Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:ongehuwd
58 resultaten voor keyword:ongehuwd

Pagina 2 van 3

Studenten verhuizen vaak binnen hun eigen deel van het land

Van de 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen die jaarlijks naar een andere gemeente vertrekken, verhuizen de meesten om te gaan studeren. Hun bestemming is vaak één van de grote steden of een stad met...

Artikelen

Steeds meer samenwoners hebben een samenlevingscontract

Op 1 januari 2009 woonden 820 duizend paren niet-gehuwd samen. Ruim de helft daarvan had een samenlevingscontract afgesloten.

Artikelen

Inkomenskloof tussen alleenstaande moeders en moeders met partner groter

Alleenstaande moeders hebben beduidend minder te besteden dan samenwonende of gehuwde moeders. In 2008 had een alleenstaande moeder een gemiddeld besteedbaar inkomen van 15 duizend euro, terwijl een...

Artikelen

Drie kwart jongeren wil trouwen

In de eerste negen maanden van 2009 zijn er minder huwelijken gesloten dan een jaar eerder.

Artikelen

Modelleren van huishoudens in het model PEARL

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In juli 2008 is de actualisering van de regionale prognose met het model PEARL door het Bureau van de Leefomgeving en het CBS gepubliceerd. De prognose van het...

Artikelen

Analyse van processen in de levensloop ten behoeve van het model PEARL

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In juli 2008 is de actualisering van de regionale prognose met het model PEARL door het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS gepubliceerd. Hierin komt de...

Artikelen

Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties

Bevolkingstrends 3e kwartaal. Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties...

Artikelen

Ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek sinds 1971

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In de periode 1971–2006 is het percentage alleenstaanden in de Nederlandse bevolking verdrievoudigd. Deze toename vond plaats in vrijwel alle fasen van de...

Artikelen
Artikelen

Uit huis gaan van jongeren

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006

Artikelen

Samenwoonrelaties stabieler

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Demografie van allochtonen in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Huishoudensprognose 2004-2050: belangrijkste uitkomsten

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005

Artikelen

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen