Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:onderwijsstatistieken
19 resultaten voor keyword:onderwijsstatistieken

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

Cijfers

CBS valt in de prijzen bij Wiskunde Olympiade

CBS valt in de prijzen bij Wiskunde Olympiade

Artikelen

CBS intensiveert samenwerking met Zuyd Hogeschool

CBS intensiveert samenwerking met Zuyd Hogeschool

Artikelen

Afhankelijkheid uitkering ouders en kinderen onderzocht

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Artikelen

Daling aantal Limburgse mbo-leerlingen

Het aantal Limburgse mbo-leerlingen was in het schooljaar 2016/’17 ruim 14 procent lager dan tien jaar eerder

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

CBS, OCW en DUO starten Departementaal Data Centrum

de groeiende behoefte aan informatieproducten voor de beleidscyclus

Artikelen

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Vorig jaar 179.000 geslaagden in voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2014/’15 behaalden bijna 179 duizend leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs.

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2015, 2003-2015

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven

Onlangs is een omvangrijk onderzoek afgerond naar uitbreiding en verbetering van de statistiek Onderwijsuitgaven. Dit leidt tot herziene cijfers voor de periode 1995-2007.

Artikelen

Revisie onderwijsstatistiek: hogere uitgaven voor onderwijs

De Nederlandse onderwijsuitgaven bedragen in 2006 na revisie 34 miljard euro. Dit is een stijging van 4 miljard euro ten opzicht van het oude niveau.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Eéncijferproject (onderwijs)

Een project waarbij meerdere instanties hun tellingen trachten te harmoniseren door waar mogelijk met uniforme definities en berekeningsmethoden te werken dan wel van hetzelfde bronbestand gebruik te...

Overig