CBS intensiveert samenwerking met Zuyd Hogeschool

/ Auteur: Masja de Ree
Studenten letterkunde op de Universiteit in college
© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
Op 1 oktober 2019 is Kees van Berkel, senior statistisch onderzoeker bij het CBS, benoemd tot bijzonder lector Statistiek en Data Science bij Zuyd Hogeschool. ‘Samenwerking met studenten aan de hogescholen is belangrijk, zij nemen de nieuwste technieken en inzichten uit het onderwijs mee naar het CBS.’

Een lector doet praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein van in dit geval statistiek en data science. Als bijzonder lector zal Van Berkel de komende vier jaar één dag per week samenwerken met een kenniskring van docenten, studenten en externe experts. Daarnaast gaat hij enkele uren per week lesgeven.

Praktische problemen oplossen

In zijn onderzoek combineert Van Berkel diverse databronnen met steekproefonderzoek om statistieken te maken. Deze onderzoekslijn valt binnen het lectoraat Future-proof Financial bij Zuyd Hogeschool. ‘De behoefte aan betrouwbare en samenhangende statistische informatie neemt toe, ook in het bedrijfsleven’, zegt Van Berkel. ‘Organisaties proberen de grote hoeveelheid en diversiteit aan data die er zijn te gebruiken om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten of om oorzakelijke verbanden te vinden. Ons onderzoek is erop gericht om praktische vragen die daarbij voorkomen te beantwoorden.’

Social media

Van Berkel onderzoekt bijvoorbeeld hoe big data, in combinatie met gegevens die bij een onderneming aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden voor een zogenoemd integrated rapport. ‘Dat is een rapport waarin ondernemers uitleggen waarom investeerders in hun bedrijf moeten investeren. Voor het kwalitatieve deel daarvan kunnen big data waardevol zijn. Zo kan informatie van sociale media bijvoorbeeld duidelijk maken hoe toekomstbestendig een bedrijf is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het omarmen van populaire platforms als Facebook, Twitter en Instagram belangrijk is, zeker als de concurrentie daar ook actief is. Voor investeerders zijn hier dus belangrijke feiten uit af te leiden.’

kees van berkel
© CBS / Jos Geurts

Nieuwste inzichten meebrengen

Zowel onderwerpen die interessant zijn voor Zuyd Hogeschool als het CBS worden aangesneden. ‘Voor het CBS is vooral een interessante vraag hoe big data gebruikt kunnen worden als aanvulling op informatie uit administratieve bronnen en onderzoek met enquêtes. Big data kunnen statistieken actueler en gedetailleerder maken.’ Van Berkel kijkt daarbij vooral naar statistieken in het sociaal economisch domein. Zowel het CBS als Zuyd Hogeschool profiteren direct van de samenwerking. Van Berkel: ‘Mijn verbintenis aan de Hogeschool maakt het voor het CBS mogelijk om met studenten samen te werken. Dat is belangrijk. Zij brengen de nieuwste technieken en inzichten uit het onderwijs mee tijdens hun stages bij het CBS. Bovendien vinden ze wellicht na hun afstuderen werk bij het CBS. Voor mijn onderzoek als lector geldt dat zowel docenten als studenten betrokken worden bij de onderzoeksvragen. Ook het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het CBS werkt er aan mee. Ik probeer daarbij een verbindende factor te zijn: samen kunnen we verder komen.’

Online cursus big data en statistiek

Hoewel het lectoraat officieel pas net van start is gegaan, zijn de eerste acties al ondernomen. Samen met de Open Universiteit, collega’s bij het CBS en een docent van de Zuyd Hogeschool ontwikkelde Van Berkel de online cursus Big data en Statistiek. Deze cursus gaat over het gebruik van steekproefonderzoek, registers en big data bij het samenstellen van statistische informatie, inclusief diverse technieken voor het verzamelen en verwerken van data. ‘Die cursus is een succes, er waren ruim 900 aanmeldingen. Die stormloop hadden we niet verwacht.’ Daarnaast heeft Van Berkel inmiddels contact gelegd met hoogleraar Statistiek Edwin van den Heuvel bij de Technische Universiteit Eindhoven en zijn CBS-collega’s en hoogleraren Piet Daas en Jan van den Brakel. ‘Samen zijn we bezig met een subsidieaanvraag bij NWO voor een onderzoek naar big data en statistiek. We willen daarbij bedrijven, gemeenten en provincies betrekken. Het is de bedoeling om binnen dat onderzoek methoden te ontwikkelen die bedrijven en andere organisaties direct kunnen gebruiken bij het vervullen van hun eigen informatiebehoefte.’

Hart voor onderwijs

De inaugurele rede van Van Berkel is over een jaar gepland. ‘We gaan nu eerst van start. Ik heb er zin in. Ik ben altijd graag met onderwijs bezig geweest. Na mijn studie wiskunde en informatica heb ik de lerarenopleiding gedaan en een aantal jaren lesgegeven op het HBO. Daar leidde ik wiskundeleraren op. In 1996 stapte ik over naar het CBS omdat ik daar maatschappelijk relevant onderzoek kon doen. Dat werk doe ik nog steeds met veel plezier. Het is mooi dat ik me daarbij nu ook kan toeleggen op het overbrengen van kennis.’